Studiegids

nl en

Sociale theorieën (Pedagogische Wetenschappen)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Hoe kinderen socialiseren kinderen en hoe leren zij in specifieke (school) contexten? In dit vak komen verschillende benaderingen van deze vragen aan bod: nature/nurture, universalisme/particularisme, samenleving/individu, ongelijkheid/emancipatie en contextuals/individuals.De cursus richt zich nadrukkelijk op interpersoonlijke relaties: hoe verhouden individuen zich tot anderen binnen sociale netwerken? We plaatsen sociologie in globaal perspectief door sociale theorieën te vergelijken die gebaseerd zijn op lokale Westerse dan wel op Aziatische noties van socialiteit. Dit laat zien dat ‘universele’ theorievorming altijd een gelokaliseerde, cultuurspecifieke oorsprong heeft.
We werken dit cross-culturele perspectief systematisch uit aan de hand van de memoires van Stuart Hall, een cultuur theoreticus die zijn eigen multiculturele levensgeschiedenis – tussen Jamaica en Engeland – analyseert met een groot oog voor de relatie tussen sociale-historische context en persoonlijke ontwikkeling/kenmerken. Stuart Hall laat verbanden zien tussen intersectionaliteit en identiteit: hij analyseert de gecombineerde invloeden van klasse, gender, ras en geloof op persoonlijke en sociale kenmerken van individuen.

Leerdoelen

Leerdoelen
1. Verschaffen van inzicht in de cultuurspecifieke kenmerken van sociologische analyses van interpersoonlijke relaties door theorieën te bespreken die hun oorsprong vinden in Europese maar ook in bijvoorbeeld Aziatische noties van socialiteit.
2. Verschaffen van kennis over globale perspectieven op sociale theorieën die zich richten op de spanningsvelden tussen individu en samenleving, tussen intersectionaliteit en identiteit en tussen ongelijkheid en emancipatie
3. Verschaffen van kennis over sociologische en antropologische benaderingen van socialisatie en leerprocessen in specifieke (school) contexten.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

1) Dinsdag 13 november 2018 start het vak voor studenten Pedagogische Weyenschappen: sociologie, antropologie en pedagogische wetenschappen (en cultural studies). Hoe leren individuen deel te hebben aan een samenleving? Introductie van de cursus via biografie:
Hall, S. (2017). Familiar stranger: A life between two islands. Duke University Press.
Lees: https://www.theguardian.com/books/2017/mar/31/familiar-stranger-a-life-between-two-islands-by-stuart-hall-review

2) Maandag 19 november sociologie en de studie van individuen als deel van netwerken Sato, Y. (2010). Are Asian sociologies possible? Universalism versus particularism. Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology. pdf op internet

3) Dinsdag 20 november. Het kind; socialisatie en de relatie tussen individu en samenleving. We bespreken Durkheim, en Mauss (Bourdieu)
Stuart Hall 2017 Hoofdstuk 1. Colonial Landscapes, Colonial Subjects en hoofdstuk
2. The Two Jamaicas

4) Maandag 26 november Identity politics: Intersectionaliteit tussen klasse, ras gender en geloof.
Stuart Hall 2017, Hoofdstuk 3. Thinking the Caribbean: Creolizing ((Thinking Embodiment and learning; Bourdieu, Butler gender, race, identity))

5) Dinsdag 27 november Stuart Hall: Zijn theoretische perspectieven op sociologie
Hoofdstuk 3 over relatie tussen objectieve structuren and subjecten. (Aandacht voor Foucault)
Stuart Hall Hoofstuk 4. Race and its Disavowel en 5. Conscripts of Modernity.
We bekijken: Adichie, Chimamanda (2009), The Danger of a Single Story, in: TED Conferences, online: (21 August 2012).

6) Maandag 3 december Mead en Bateson; kinderen in cross cultureel perspectief.
Vertoon film: Bathing babies in three cultures
Auteur: Gregory Bateson; Margaret Mead

Uitgever: Released by New York University Film Library, 1954.
Serie: Character formation in different cultures series.

Editie/Formaat: Film
Samenvatting: A comparative series of sequences showing the interplay between mother and child in three different settings-bathing in the Sepik River in New Guinea, in a modern American bathroom, and in a mountain village of Bali in Indonesia.
Ira Jacknis, “Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali: Their Use of Film and Photography” Cultural Anthropology, 3(2): 160-77, 1988. http://www.jstor.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/stable/656349

7) Dinsdag 4 december Kinderspel: Sinterklaas in internationaal perspectief
Uit: Stuart Hall in hoofstuk 3. Thinking the Caribbean: Creolizing Thinking, het deel over Carnival
Van Der Pijl, Y., & Goulordava, K. (2014). Black pete,“smug ignorance,” and the value of the black body in postcolonial Netherlands. New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids, 88(3-4), 262-291.

8) Maandag 10 december Leerprocessen en Scholing in cross-cultureel perspectief
Stuart Hall Hoofdstuk 6. Encountering Oxford: The Makings of a Diasporic Self
en hoofdstuk 8. England at Home (Body en Bourdieu)

9) Dinsdag 11 december Thijs Jan van Schie; Vrije School en hun opvattingen over fasen in kinder- en jeugd tijd

10) 17 december Close reading van Stuart Hall, 8. England at Home met gerichte opdracht: Doel van de opdracht: relevantie van kennis over opgroeien in verschillende culturele, sociale en historische contexten voor hedendaagse debatten over diversiteit en samenleving. De opdracht wordt een aanloop tot tentamen. Dat bestaat uit multiple choice vragen en een kort essay over de relevantie van Stuart Halls memoires.

11) 18 december (responsie).

Toetsing

De cursus wordt afgerond met een eindtentamen dat bestaat uit multiple-choice vragen en een korte essay opdracht. Daarbij bepaalt het multiple-choice gedeelte 70 % en het essay 30 % van het eindcijfer van deel 2. Er wordt vooruitlopend op het tentamen een essay (4 p.) geschreven. Dit essay wordt niet beoordeeld, maar dient als ‘eerste versie’ van het essay dat tijdens het tentamen geschreven moet worden.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van het programma, de leesopdrachten en de aanwijzingen voor paper en mondelinge presentatie.
Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Literatuur

Barnard, A., & Spencer, J. (1996). Encyclopedia of Cultural and Social Anthropology. PDF op internet te vinden 684 p.

Hall, S. (2017). Familiar stranger: A life between two islands. Duke University Press. 320 p.

Sato, Y. (2010). Are Asian sociologies possible? Universalism versus particularism. Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology, 2. 12 p.

Ira Jacknis, “Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali: Their Use of Film and Photography” Cultural Anthropology, 3(2): 160-77, 1988. http://www.jstor.org.ezproxy.leidenuniv.nl:2048/stable/656349 17 p.

Van Der Pijl, Y., & Goulordava, K. (2014). Black pete,“smug ignorance,” and the value of the black body in postcolonial Netherlands. New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids, 88(3-4), 262-291. 30 p.

Adichie, Chimamanda (2009), The Danger of a Single Story, in: TED Conferences, online: (21 August 2012).

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van de cursus is dr. Sabine Luning.