Studiegids

nl en

Universalien und Rarissima Deutsch in der Sprachtypologie MA

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Een afgeronde bacheloropleiding Duits of taalwetenschap en een goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Unsere Herkunft bestimmt, was wir normal finden. Das gilt für vieles, aber auch für Sprache. Wer mit dem Deutschen oder einer verwandten germanischen Sprache aufwächst, erwartet, dass Sprachen bestimmte Eigenschaften haben: Artikel zum Beispiel, oder ein Perfekt, das mit “haben” gebildet wird. In der Sprachwissenschaft ist es wichtig, solche – oft unbewussten – Vorurteile zu hinterfragen. Wir üblich sind Artikel eigentlich in den Sprachen der Welt? Was gibt es für andere Strategien, das Perfekt auszudrücken? Welche Eigenschaften kommen in vielen Sprachen vor, im Deutschen jedoch nicht? Ist das Deutsche – typologisch gesehen – eine ‘exotische’ Sprache? Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Seminar behandelt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

 • Grondige kennis van en inzicht in de grammatica van het Duits vanuit taaltypologisch oogpunt
  *Elementaire kennis van fonologische, morfologische en syntactische eigenschappen van niet-Germaanse talen
  *De vaardigheid om mondeling en schriftelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te doen van taalobservaties en van gelezen vakliteratuur. Dit wordt onder bewijs gesteld door middel van een mondelinge presentatie, een schriftelijk werkstuk en een mondeling tentamen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 13 x 4 = 52 uur

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 26 uur

 • Schriftelijke uitwerking presentatie: 36 uur

 • Werkstuk: 140 uur

Toetsing

Toetsing

 • Actieve deelname werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (1000 woorden)

 • Werkstuk (7000 woorden)

Weging

 • Actieve deelname werkcolleges: 10%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (“abstract”): 20%

 • Werkstuk: 50%

Het werkstuk moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger. Het eindcijfer voor het college als geheel moet voldoende zijn, dus 5,5 of hoger.

Herkansing

Alleen het werkstuk mag herkanst worden.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Feedback

De deelnemers ontvangen schriftelijk feedback op de presentatie, het abstract en het werkstuk.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

 • Het te beschikking stellen van studiemateriaal (incl. powerpoints uit de werkcolleges)

Literatuur

 • Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij dr. Jenny Audring (https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jenny-audring#tab-1)

Voor overige vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk