Studiegids

nl en

Social Science Research in Practice

Vak
2019-2020

Let op: deze cursusomschrijving is nog niet geheel up-to-date voor studiejaar 2019-2020. Een nieuwe versie met marginale wijzigingen volgt op korte termijn.

Toegangseisen

Deze cursus is open voor de volgende categorieën studenten:

 • Bachelor CA-OS,

 • Bachelor Heritage and Society (Archeology),

 • Pre-Master’s CA-OS (expliciet toegelaten tot deze cursus),

 • Contract studenten ingeschreven volgens de procedure uiteengezet op de facultaire website. Het is overigens niet aan te raden om dit vak te volgen als contractonderwijs voordat er minstens één inleidend antropologisch vak is gedaan.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding. Pre-master studenten volgen de Engelstalige werkgroepen. Contractstudenten mogen bij hun aanmelding de voorkeurstaal kiezen.
Tentamens worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het verwerven van praktische kennis van procedures van dataverzameling in sociaalwetenschappelijk onderzoek en op het contextualiseren van wetenschappelijk onderzoek binnen bepaalde kennisparadigma’s. Studenten zullen vraagstellingen leren formuleren, data leren verzamelen, specifieke methoden en technieken van onderzoek leren toepassen en kritisch leren kijken naar de relatie tussen data en kennis.

Leerdoelen

Specifieke doelstellingen: 1. Basiskennis over onderzoek opstellen en uitvoeren 2. Algemeen aanvaarde methoden en technieken binnen sociale wetenschappen leren toepassen 3. Definiëren en operationaliseren van begrippen 4. Relatie tussen vraagstellingen, methoden, analyse en kennis leren begrijpen, toepassen en kritisch bekijken. 5. Wetenschapsfilosofische kritieken leren toepassen

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

Onderwijsvormen

Totaal: 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu)
Alle hoorcolleges, practica en werkgroepen zijn verplicht.

 • Hoorcolleges: 2 keer in de week (15 x 2 uur)

 • Werkgroepen: 1 keer in de week (7 x 2 uur)

 • opdrachten

 • literatuur ca. 700 pagina’s

Toetsing

 • verplichte deelname aan alle hoorcolleges, practica en werkgroepen. [ Afwezigheid wordt gedoogd alleen met expliciete toestemming van de docent ]

 • schriftelijk tentamen over hoorcollegestof en literatuur met gesloten en open vragen

 • opdrachten bij de werkgroepen en practica

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Eerstejaarsstudenten CA-OS en Archeologie en pre-master studenten hoeven zich niet aan te melden voor tentamen in usis.
Voor andere deelnemers is het is verplicht om je voor ieder (deel)tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 11 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS en Archeologie, pre-master studenten: inschrijving voor hoorcolleges, werkgroepen en tentamens is NIET nodig; studenten worden door de onderwijsadministratie ingeschreven.

 • Andere studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

 • Indeling en inschrijving in werkgroepen voor alle studenten wordt door de onderwijsadministratie gedaan en via Usis bekendgemaakt in de eerste collegeweek.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

o Bryman, A., Social Research Methods, 4th edition, Oxford: Oxford University Press (2012)
o Cramer, K., The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker (2016)
o Artikelen die via Blackboard toegankelijk zijn.

Contact

Docenten/examinatoren: Jasmijn Rana Andrew Littlejohn