Studiegids

nl en

Biochemie 1

Vak
2019-2020

Beschrijving

Er wordt basiskennis van eiwitten, membranen, enzymen en metabolisme verkregen. Spierwerking wordt aan het eind van het vak als voorbeeld behandeld. De volgende begrippen komen aan de orde: aminozuren, peptides, eiwitten, (primaire – quaternaire structuur), enzymen, enzymkinetiek, enzymregulatie, lipiden, membranen, membraaneiwitten, spiereiwitten, algemene principes van het metabolisme en belangrijke metabole routes.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak kan de student:

 • De structuur en specifieke eigenschappen van 20 algemene aminozuren herkennen, identificeren, opnoemen en toepassen in de context van eiwitten

 • De primaire, secundaire, vouwingsmotieven, tertiaire en quartaire eiwitstructuur benoemen en classificeren

 • De eigenschappen van en verschillen tussen vet, lipiden, membranen en membraaneiwitten benoemen en die kennis toepassen

 • Het algemene principe van enzymen, enzymkinetiek en regulatore enzymen toepassen

 • De moleculaire aspecten van spierwerking beschrijven

 • De belangrijke metabole routes, hun samenhang en regulatie beschrijven en de principes generaliseren en toepassen

 • De werking van mitochondrien, metabole routes en hun samenhang met fysiologische toestanden als honger en gevoed, regulatie door insuline, glucagon, Cori cyclus generaliseren en toepassen

 • Omgaan met grote hoeveelheden Engelse informatie over metabolisme en hoofdzaken van bijzaken scheiden.

Literatuur

 • Lehninger, Principles of Biochemistry van Nelson en Cox, 7e editie (2017) van Macmillan Learning / W.H. Freeman (ISBN-10: 1-4641-2611-9; ISBN-13: 978-1-4641-2611-6)

 • handleiding wordt verstrekt

Coordinator

Prof. dr. M. Ubbink

Doelgroep

BFW1-LST1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (90% van eindcijfer): Het deel over Eiwitten wordt als ‘gesloten boek’ tentamen afgenomen en het deel over Metabolisme wordt als ‘open boek’ tentamen afgenomen. Beide onderdelen bepalen 50% van het eindcijfer van het schriftelijk tentamen.

 • Ook worden er voor beide onderdelen kleine tussentijdse toetsen afgenomen via Blackboard waarvan het gemiddelde elk 5% van het eindcijfer van het vak bepaalt.

Ingangseisen

Niet van toepassing