Studiegids

nl en

Practicum Cellulaire Biochemie

Vak
2019-2020

Beschrijving

Tijdens deze practicumperiode ga jij samen met je onderzoeksteam een bijdrage leveren aan het lopende onderzoek binnen het LACDR naar de effectiviteit van kinase remmers als mogelijk geneesmiddel voor borstkanker. De voorafgaand bestudeerde concepten uit het vak Cellulaire Biochemie vormt het theoretisch kader van dit practicum.
Je gaat bestuderen hoe borstkankercellen reageren op verschillende kinase remmers die zijn gericht tegen groeifactor signalering en in de kliniek worden gebruikt. Kunnen deze remmers de groei van alle borstkankercellen remmen, of zijn sommige kankercellen ongevoelig? Jij gaat met je onderzoeksteam de effectiviteit van deze remmers op kankercellen bepalen.
Tijdens dit practicum ontwerp je met behulp van het digitale platform LabBuddy zelf een onderzoeksplan waarbij je de beschikking hebt over zowel celbiologische - (cel proliferatie, cel morfologie en immunofluorescentie) als biochemische technieken en materialen (genexpressie, qPCR; eiwit expressie en phosphorylering, Western blot). Door het opstellen van een goed onderzoeksplan kan jouw onderzoeksteam inzicht krijgen in i) groeifactor signalering in de kankercellen, en ii) mechanismen van gevoeligheid en resistentie voor geneesmiddelen gericht tegen groeifactor signalering.

Leerdoelen

 • Een onderzoeksplan kunnen opstellen bestaande uit een onderzoeksvraag en een beschrijving van de experimenten die antwoord geven op deze onderzoeksvraag.

 • Zelfstandig onderzoek kunnen uitvoeren, waarbij je nauwkeurig, schoon en veilig te werk gaat.

 • Berekeningen uitvoeren voor verdunningen om zodoende oplossingen te maken met de juiste concentratie.

 • Leren plannen van experimenten zodat je voorbereid aan de slag kunt gaan en binnen de gestelde tijd in het rooster de resultaten bemachtigd.

 • Kunnen vastleggen van werkwijze en resultaten in het labjournaal, zodat een collega wetenschapper jouw experimenten exact kan herhalen.

 • Interpreteren van onderzoeksgegevens en deze relateren aan bevindingen uit de literatuur.

 • Onderzoeksplannen en resultaten bediscussiëren in groepsverband, waarbij je feedback kunt geven en ontvangen van teamgenoten om daarna samen tot een conclusie te komen.

 • Rapporteren op een wetenschappelijke manier door middel van het schrijven van een wetenschappelijk onderzoeksverslag.

Literatuur

 • Literatuur wordt voor de start van het vak bekend gemaakt via LabBuddy (digitale leeromgeving)

 • Aanbevolen: The Biology of Cancer (2nd edition) Robert A. Weinberg (Garland Science); ISBN 9780815345282

Coördinator

Mevr. Dr. L. Holtman en Mevr. Dr. A. Zweemer

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Practicum, online voorbereiding, werk- en discussiegroepen

Toetsing

Het cijfer is als volgt opgebouwd:

 • Indrukcijfer (40%), waaronder voorbereiding, experimentele vaardigheid en actieve participatie tijdens werk- en discussiegroepen

 • Verslaglegging (60%)

Aanvullende voorwaarden voor slaging zijn dat:

 • voor alle afzonderlijke onderdelen ten minste een 5.5 moet worden behaald

 • het gewogen gemiddelde van de deelcijfers ten minste een 6.0 bedraagt

 • aan alle practicumonderdelen, inclusief teambesprekingen, actief is deelgenomen

De beoordelingsrubrics zijn te vinden op de digitale leeromgeving LabBuddy.

Toegangseisen

De toets Veiligheid dient met goed gevolg te zijn afgelegd vóór de start van het practicum; voor BFW is dit een deeltoets van het vak Inleiding BFW.