Studiegids

nl en

Pathologie

Vak
2019-2020

Beschrijving

Pathologie omvat de wetenschappelijke studie van ziekten. Dit betreft zowel de structurele als functionele, en tegenwoordig ook, de moleculaire veranderingen die bij ziekten optreden. De pathologie bestudeert oorzaken en mechanismen van ziekten, en houdt zich bezig met de classificatie van ziekten en afwijkingen en de toepassing daarvan in de patiëntenzorg (diagnostiek). In dit blok leren de studenten een aantal basale begrippen uit de algemene pathologie kennen. De onderwerpen die worden behandeld zijn: celpathologie en ontsteking, nierpathologie, kanker en Alzheimer’s dementie.

Deze stof zal worden behandeld tijdens de hoorcolleges en verder worden uitgediept tijdens werkcolleges.

Leerdoelen

  • Het kunnen uitleggen van de belangrijkste ziektemechanismen met voorbeelden en de algemene principes van pathologisch onderzoek. Inzicht in de bijdrage van somatisch-genetische afwijkingen bij het ontstaan van kanker en de toepassing hiervan in ‘personalized medicine’. Kennis van bestaande screeningprogramma’s voor kanker in Nederland.

  • Beter inzicht verkrijgen in de pathogenese van de ziekte van Alzheimer vooral om de mogelijkheden en potentiële problemen van preventie en therapie te begrijpen.

  • De belangrijkste mechanismen uit kunnen leggen die leiden tot het ontstaan van glomerulaire schade en het herkennen van de bijhorende histologische veranderingen in een microscopisch preparaat. Het kunnen benoemen van de bijhorende klinische verschijnselen en de mogelijke opties voor behandeling.

  • Het kennen van een aantal basisbegrippen en basis processen in de celpathologie, het herkennen ervan in een microscopisch preparaat en het kennen van de voornaamste kenmerken van een acute, chronische of granulomateuze ontstekingsreactie

  • De verschillen uit te leggen tussen goedaardige en kwaadaardige gezwellen; de verspreidingsroutes van kanker in het lichaam te kunnen onderscheiden; uitleg te geven over risicofactoren van kanker; het multistaps genetische evolutie-selectie model voor kanker te kunnen uitleggen; op een basaal niveau de rol van oncogenen en tumorsuppressorgenen bij de ontwikkeling van kanker te kunnen uitleggen.

Literatuur

  • Underwood’s Pathology: a Clinical Approach, Simon Cross, Elsevier, 7e druk, 2018, ISBN 978-0-7020-7212-3

  • collegedictaat

  • blokboek

Coordinator

Dr. T. van Wezel (coördinator)
Mw. M. Veelenturf (contactpersoon)

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen
NB Studenten die reeds een voldoende hebben behaald bij een eerdere tentamengelegenheid mogen het (her)tentamen niet opnieuw maken.

Ingangseisen

Niet van toepassing