Studiegids

nl en

Organische chemie 1

Vak
2019-2020

Beschrijving

Tijdens de (werk)colleges worden de basisbeginselen van de organische chemie behandeld, waaronder het tekenen van moleculen (tellen valentie-elektronen en toepassen octet-regel), hybridisering, orbitaal theorie (kwalitatief), het herkennen van reacties en het opstellen van mechanismen. De opgaven uit het boek hebben als doel het toepassen van de belangrijkste theoretische principes en de verdieping van de reacties/mechanismen uit de behandelde hoofdstukken. Een flink aantal moleculen en namen van verbindingen behoort de student uit het hoofd te leren.

Leerdoelen

Aan het einde van het vak

  • weten studenten de namen van functionele groepen van organische moleculen.

  • kennen studenten de naamgeving/structuur van standaard moleculen en van een 30-tal basis begrippen/principes uit de organische chemie.

  • kunnen studenten de organische chemische regels toepassen om reacties te herkennen en een mechanisme op te stellen.

  • zijn de studenten in staat om het periodiek systeem te gebruiken voor het oplossen van simpele zuur/base vragen, alsmede vertrekkende groep reeks en nucleofiliciteit.

  • kunnen studenten het elektrofiel herkennen en het mechanisme van een reactie optekenen.

Literatuur

  • Organic Chemistry, Clayden, Greeves and Warren; OUP Oxford, 2nd edition, ISBN 9780199270293

Coordinator

Dhr. Dr. ing. M. Overhand

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Combinatie van hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Ingangseisen

Niet van toepassing