Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Celbiologie (BIO)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator: Prof.dr.H.P.Spaink
Email: h.p.spaink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de cursus Celbiologie worden structuren en processen van eukaryote cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden gegeven worden van het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziektes.

Leerdoelen

Het leren begrijpen van de processen in levende cellen. Hierbij is het van belang oog te krijgen voor de algemene principes die in alle levende cellen voorkomen en die te leren onderscheiden van specialisaties die alleen een rol spelen in bijzondere typen cellen of bepaalde processen. Door de processen in hun ruimtelijke context te bestuderen wordt geleerd om begrip te krijgen voor de schaal in ruimte en tijd waarin de processen zich afspelen.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsing

Over de colleges wordt een schriftelijk tentamen gegeven.

Blackboard

Aansluitend bij Campbell & Reece.

Literatuur

Campbell & Reece, “Biology” (11th ed.)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard