Studiegids

nl en

Statistiek (BIO)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator: Drs. F.J.A. Jacobs Email: f.j.a.jacobs@umail.leidenuniv.nl

Beschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, toetsen voor normaal- en niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op het formuleren en vervolgens toetsen van een hypothese: welke statistische toets hoort bij welk probleem? Via een flowchart van toetsen en boxen met berekeningen in het gebruikte boek ga je na hoe statistische berekeningen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht geven in basale statistiek en kansrekening. Studenten leren hypothesen te formuleren en moeten voor verschillende typen onderzoek kunnen aangeven welke statistische toets geschikt is. Studenten leren werken met R Studio.

Eindtermen:
Student kan werken met R Studio. Student kan middels een determinatieschema bepalen welke toets hij of zij moet toepassen. Student kan een heldere vraagstelling en hypothese opstellen. Student leert hoe een onderzoek opgezet moet worden zodat de resultaten antwoord geven op de vraag. Bekendheid met type I en type II fouten.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, zelf een aantal werkcollege opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd. De collegestof wordt door middel van Multiple Choice vragen getoetst, dit gebeurt via Blackboard. Gebruik van R-Studio.

Toetsing

Per onderdeel wordt middels Blackboard door Multiple Choice getoetst of de stof begrepen is. Je moet tijdens de cursus een minimum aantal MC testen maken. Dit telt niet mee in het eindpunt. Antwoorden op de werkcollege opdrachten tellen voor 1/4 deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor 3/4 deel mee in het eindcijfer. Het bodemcijfer voor det oets is een 5.0 en voor de werkcollegeopdrachten een 6,0.

Blackboard

Colleges komen in Blackboard. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamen, eerdere tentamens) te vinden. Per college-onderdeel is er een MCQ-toets in Blackboard.

Literatuur

Verplicht boek: Holmes, Moody, Dine and Trueman, Research Methods for the Biosciences, Third edition, Oxford University Press.
We gebruiken R Studio om berekeningen te doen en toetsen uit te voeren. Er is een korte Engelse handleiding gebruik R Studio.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard