Studiegids

nl en

Studiebegeleiding, mentoraat en voorlichting GNK

Vak
2019-2020

Dit programma is onder voorbehoud.

Beschrijving

Studentmentoraat

Gedurende het gehele eerste jaar word je met je mentorgroep begeleid door een ouderejaars student, je studentmentor. Je krijgt adviezen en tips van de studentmentor en je kunt bij hem/haar terecht met vragen. Met je groep kom je gedurende het gehele jaar zes keer bij elkaar om belangrijke informatie door te nemen over de studie en over zaken daar omheen. Nadruk ligt daarbij op studievaardigheden, studiegedrag en informatie over bijv. onderwijs- en tentamenvormen. Je krijgt belangrijke informatie over de Zorgstage en de Voortgangstoets en je oefent met vragen van oude toetsen. Twee keer per jaar heb je een persoonlijk gesprek met de studentmentor.

De belangrijkste doelen van het studentmentoraat zijn: sociale binding, verbeteren van studievaardigheden, bevorderen van studiesucces, informeren over extra studiemogelijkheden.

Docent-coachtraject

Naast het studentmentoraat bestaat er een individueel begeleidingstraject door een docentcoach. De docentcoach is een arts. Hij/zij is je vaste begeleider van de werkgroepen Lijn Beroepsvorming. In deze werkgroepen staat de ontwikkeling van drie competenties centraal: medisch expert, communicator en beroepsbeoefenaar (professioneel gedrag). Tweemaal per jaar heb je een individueel gesprek met je docentcoach. Tijdens deze docentcoachgesprekken bespreek je met je docentcoach je professionele ontwikkeling, je studieresultaten en je studiemotivatie. Je zult stilstaan bij de vraag hoe je je sterke kanten optimaal kunt benutten en op welke manier je het beste kunt werken aan je minder sterke kanten.

Zoals de naam al suggereert is het doel van dit docentcoach traject tweeledig. Aan de ene kant kun je bij hem/haar met vragen terecht en word je begeleid in je studieproces, aan de andere kant ziet de docentcoach erop toe dat je je in voldoende mate ontwikkelt. De docentcoach beoordeelt je in je rol als aanstaand beroepsbeoefenaar.

De belangrijkste doelen van het docentcoachtraject zijn: professionele ontwikkeling, bevorderen van studiesucces, verbeteren van studievaardigheden en kennismaking met het beroepsperspectief.

Studieadvies

De studieadviseur is er vooral voor specifieke persoonlijke ondersteuning en advies, bijvoorbeeld bij problemen met studieplanning, -organisatie of -vaardigheden. Ook wanneer persoonlijke omstandigheden, een functiebeperkingof topsport van invloed zijn op je studie, kun je bij de studieadviseur terecht. De studieadviseur kan dan bijv. zorgen voor extra begeleiding, uitleg geven over regels en procedures en, doorverwijzen naar de studentendecanen of psychologen en bemiddelen bij het verkrijgen van extra faciliteiten in verband met een functiebeperking.

Aan het begin van het eerste studiejaar wordt een telefonisch kennismakingsgesprek ingepland met jou en de studieadviseur. In dit gesprek komt de informatie die je hebt verstrekt via de digitale enquête aan de orde.Eventuele punten die voor jou persoonlijk van belang zijn kunnen zo vroeg de aandacht krijgen die nodig is. Als dat gewenst is mag je altijd een afspraak maken met de studieadviseur.Als je studievoortgang achterblijft, zal de studieadviseur contact met je opnemen.

De studieadviseur is ook betrokken bij plenaire voorlichtingen (zie onder).

Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan discreet om met persoonlijke informatie uit je studentdossier. We verstrekken je gegevens niet aan anderen, zonder jouw toestemming.

Voorlichting

In aanvulling op voorlichting die onderdeel uitmaakt van het mentoraat of van sommige onderwijsblokken of -lijnen is er in het eerste jaar een aantal afzonderlijke plenaire voorlichtingen geprogrammeerd. Deze voorlichtingen zijn bedoeld om je verder te informeren over bepaalde zaken binnen de opleiding of je te helpen bij het maken van keuzes.

Tijdens de introductiedagen van de opleiding krijg je informatie over praktische zaken, bijv. over hoe je je aanmeldt voor tentamens en werkgroepen, over de digitale leeromgeving, maar ook over zaken als bijv. het Bindend Studieadvies. Later in het eerste jaar volgen voorlichting over extra uitdagingen in de opleiding (Honours College) en over het maken van je studieplan voor het tweede (en derde) jaar.

Meer informatie en contact

Meer informatie over studiebegeleiding kun je vinden op deze website.