Studiegids

nl en

Lijn Organisatie en Samenwerking jaar 2

Vak
2019-2020

Beschrijving

De lijn samenwerking en organisatie richt zich op de rollen “Samenwerker” en “Organisator” zoals beschreven in het Raamplan arts opleiding 2009. Het belang van deze beide competenties is de afgelopen jaren alleen maar duidelijker geworden. In de praktijk is een goede organisatie, samenwerking en communicatie lang niet vanzelfsprekend. In een complexe zorg organisatie wordt gewerkt vanuit de eigen discipline en gaat de arts doorgaans voor het beste resultaat op het eigen terrein. De lijn organisatie en samenwerking richt zich op het aanleren van vaardigheden en het vergroten van kennis om de samenwerking binnen de organisatie te verbeteren.

Leerdoelen

1 De student begrijpt op hoofdlijnen hoe de gezondheidszorg is georganiseerd en wordt gefinancierd.
2 De student kent de voor- en nadelen van het huidige systeem van gereguleerde marktwerking.
3 De student begrijpt op hoofdlijnen hoe een bedrijf in de gezondheidszorg is georganiseerd.
4 De student kent op hoofdlijnen de organisatie van de oncologische zorg.
5 De student kent het begrip ‘zorgpad’ en plaats daarvan in de organisatie van de zorg en is in staat een begin te maken met het opstellen van een zorgpad.
6 De student heeft kennis van organisatieverbetering en zorgvernieuwing (aan de hand van concept van Lean in de zorg) en kan de beginselen toepassen in de eigen omgeving.
7 De student heeft kennis van mensgericht werken, gastvrijheid en patientgerichtheid en kan de beginselen daarvan toepassen in de eigen omgeving.
8 De student heeft kennis van complicaties als onderdeel van het kwaliteitsdenken in de zorg.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Werkgroepen, hoorcolleges, werkcolleges responsiecolleges, studieopdrachten.

Studielast

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Toetsing

Schriftelijke verslagen, essays, presentaties en tentamen (over-all toets)

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

J.P. Mackenbach Volksgezondheid en gezondheidszorg 6e herziene druk
Syllabus Lijn Beroepsvorming

Aanmelden

De aanmelding voor een werkgroep verloopt via het inleveren van jouw studieplan. Zie de Blackboard module ‘Onderwijszaken GNK’ voor meer informatie. De aanmelding voor deeltoetsen, tentamens en hertentamens verloopt via uSis.

Contact

lijnO&S@lumc.nl
Dr. C.D. de Kroon