Studiegids

nl en

Beroemde Boeken

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, Boekhandel, Uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit hoorcollege staan dertien beroemde boeken in handschrift en druk centraal, als sprekende voorbeelden van het boek als medium voor tekstuele kennisoverdracht. Aan de hand van deze titels wordt de wisselwerking belicht die bestaat tussen het boek en bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de (voornamelijk Westerse, moderne) geschiedenis. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van het fysieke boek van gedrukt tot digitaal medium; de geschiedenis van het lezen; de rol van het boek in de kennis-samenleving; en aspecten van de boekwetenschap als discipline in de humaniora.

Leerdoelen

Studenten:

  • Verwerven kennis van boekwetenschap als geesteswetenschappelijke discipline;

  • Verwerven inzicht in de rol van het boek in de vroegmoderne Europese geschiedenis;

  • Doen specifieke kennis op over de context van dertien boektitels;

  • Leren boekwetenschappelijke terminologie in literatuur te verwerken en actief te gebruiken in opdrachten.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Voor deze cursus staat 5 EC, oftewel 140 uur. Deze worden als volgt ingevuld:

  • Aanwezigheid in hoorcolleges: 13 * 2 = 26 uur;

  • Voorbereiding (leeswerk) colleges: 13 * 3 = 39 uur;

  • Voorbereiding essay en tentamen: 75 uur.

Toetsing

Essay in de studieweek (25%), schriftelijk tentamen met open vragen en essayvragen (75%). Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van een gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers. De herkansing bestaat uit dezelfde componenten als de eerste kans.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

  • Literatuur online beschikbaar.

  • Marieke van Delft & Clemens de Wolf (eds.), Bibliopolis: Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle: Waanders / Den Haag: Koninklijke Bibliotheek: 2003). Dit handboek is ook vrijelijk online beschikbaar via http://www.bibliopolis.nl/handboek

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.

Opmerkingen

Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht; bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen. Wie bij een college van twee blokken (in de regel 13 weken) twee keer afwezig is, moet in overleg met de docent een aanvullende opdracht maken. Drie keer absentie betekent in de regel uitsluiting van het college.