Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Van Gutenberg tot Google

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, Boekhandel, Uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit hoor en werkcollege wordt aandacht besteed aan een aantal centrale thema’s van de boekwetenschap, zoals de ontwikkeling van letter en schrift, technologische veranderingen, typografische vormgeving, organisatie van het boekenbedrijf, het auteurs- en kopijrecht en de historiografie van het vakgebied

Leerdoelen

Het centrale doel van de cursus is om inzicht te verwerven in de theorie en praktijk van de boekwetenschap.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Wekelijkse hoorcolleges van 2 uur.

Studielast

De totale studielast bedraagt 280 uur.

  • Bijwonen van de colleges: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur

  • Voorbereiding van de colleges: 4 uur per week x 13 weken: 52 uur
    Tussentijdse opdracht: 42 uur

  • Essay: 160 uur

Toetsing

Tussentijdse opdracht en essay. De tussentijdse opdracht vormt een voorbereiding op het essay. Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het essay,

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Actuele informatie over de literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 4, room 1.02b.

Opmerkingen