Studiegids

nl en

Chinese geschiedenis tot 1911

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een overzicht van de geschiedenis van de Chinese maatschappij tot 1911. Wij behandelen het begin van de Chinese geschiedenis, de totstandkoming van het eerste keizerrijk, de economische, sociale, politieke, en culturele veranderingen onder de daaropvolgende dynastieën, en leren ook over de verbreiding van de Chinese invloedssfeer in Oost-Azië en de wijdere wereld. Wij werken chronologisch maar ogen vooral op het verwerven van een inzicht in de voornaamste historische ontwikkelingen, personen en evenementen door de tijd heen. Vermits het gaat om een eerste overzicht gaan we in op een ruim gamma van onderwerpen zoals sociale structuren, het politieke landschap, economische en technologische ontwikkelingen, religieuze praktijken, kunst, intellectuele en literaire tradities. Door middel van het lezen van primaire bronnen in vertaling en de analyse van historische problemen word je hier ook ingeleid tot het historische denken en de praktijk van de geschiedschrijving.

Leerdoelen

 • feitelijke kennismaking met de geschiedenis van China

 • eerste inzicht in de analyse van geschiedenis

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het collegerooster op de website van de Universiteit Leiden voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal: 5 EC dus 140 uur.

 • colleges voorbereiden: 53 uur (12 × 4 uur + 5 × 1 uur)

 • colleges bijwonen: 35 uur (12 × 2 uur +11 × 1 uur)

 • colleges uitwerken: 12 uur (12 × 1 uur)

 • voorbereiding voor toetsing en toetsing: 30 uur

 • schrijfopdracht maken: 10 uur

Toetsing

De toetsing bij dit college bestaat uit twee onderdelen:

 • schriftelijk tentamen (90%)

 • schriftelijk werkstuk (10%)
  Het onderdeel “tentamen” bestaat uit een tussentoets (20%) en een eindtoets (80%), waarbij op de eindtoets een voldoende (5,5 of hoger) moet worden gehaald om het onderdeel “tentamen” te halen. Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op de eindtoets of een onvoldoende als gewogen gemiddelde van tussentoets en eindtoets hebben recht op een herkansing over het geheel (100%).
  Het onderdeel “werkstuk” bestaat uit een korte schrijfopdracht met de mogelijkheid tot een herkansing wanneer bij de eerste poging een onvoldoende wordt gehaald.
  Het eindcijfer van dit college is het gewogen gemiddelde van beide toetsonderdelen.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt, alsmede hoe en wanneer de student een verzoek tot inzage van het tentamen kenbaar kan maken aan de docent.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatievoorziening, het plaatsen van handouts en lessmateriaal, bekendmaking van resultaten e.d.

Literatuur

Verplicht:

 • Hansen, Valerie. The Open Empire: A History of China to 1800. New York: W.W. Norton & Company, 2015.
  Of een latere editie. De Studievereniging Sinologie (www.svsleiden.nl) kan eventueel helpen bij de aanschaf van dit boek.
  Daarnaast worden passages uit het volgende boek gebruikt:

 • Ebrey, Patricia Buckley. Chinese Civilization: A Sourcebook. New York: Free Press, 1993.
  Dit boek hoeft niet worden aangeschaft en zal t.z.t. geplaatst worden op de leesplank van het college in de East-Asian Library.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Inschrijven voor vakken en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Prof.dr. H.G.D.G. De Weerdt (coördinator) G.G. van Beijeren Bergen en Henegouwen (onderwijsassistent)