Studiegids

nl en

Sociologie en antropologie van modern China

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleiding Huidige China A.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de vraagstukken omtrent de maatschappij en cultuur van het hedendaagse China. In wat voor soort maatschappij leven 1.3 miljard mensen? Wij zullen kijken naar instituties zoals familie, interpersoonlijke relaties (guanxi) en religie, evenals “work units” (danwei) en “household registration system” (hukou), en hoe ze het dagelijks leven van mensen in China ordenen. Wat zijn de sociale normen en overtuigingen met betrekking tot, bijvoorbeeld, ethnische diversiteit en vrouwen, en hoe zijn zij aan het veranderen? Bestaat er een uniforme Chinese cultuur? En is de maatschappij van China zo uniek als de media soms impliceren? Wij zullen focussen op microniveau gedrag en macroniveau processen met betrekking tot Chinese steden en platteland. Wij zullen de kwesties die antropologen en sociologen van China al lang bezig houden bespreken, evenals de recentere en fluïde ontwikkelingen in de maatschappij van China.

Leerdoelen

Leren over de belangrijkste academische debatten binnen sociologie en antropologie van China, en over de benaderingen tot en conceptualiseringen van het hedendaagse China. *Uitbreiden en verdiepen van kennis over bepaalde aspecten van leven in het hedendaagse China. *Ontwikkelen van kritisch denken, vermogen om informatie te verzamelen en verwerken, werken met secundaire bronnen en ontwikkelen van analytische, schrijf- en presentatievaardigheden.

Rooster

Jaar BA 2 Chinastudies. Zie rooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Studielast

  • Hoorcolleges 2×6 uur = 12 uur

  • Werkcolleges 2×6 uur = 12 uur

  • Verplichte literatuur = 50 uur

  • Werkstukken, incl. opdracht in China/Taiwan/Nederland= 66 uur

Totaal: 140 uur

Toetsing

Twee korte werkstukken: 2×35%

Participatie: 10%

Onderzoeksopdracht in China/Taiwan (als je niet naar China/Taiwan gaat, kan de opdracht in Nederland worden uitgevoerd): 20%

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor aankondigingen, studiemateriaal en het inleveren van opdrachten.

Literatuur

Volgt

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Svetlana Kharchenkova