Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Vertalen Engels-Nederlands

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal. Deze cursus is onderdeel van de minor Vertalen en kan niet afzonderlijk worden gevolgd.

Beschrijving

Het is een wijdverbreid misverstand dat iedere moedertaalspreker van het Nederlands die een redelijke kennis heeft van het Engels automatisch een goede vertaler is. Het doel van deze cursus is om de student kennis te laten maken met een aantal tekstsoorten en vertaalproblemen waar een vertaler in zijn of haar dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. Tijdens de werkgroepen bespreken we de vertalingen en redigeeropdrachten die thuis zijn voorbereid. Tijdens de schriftelijke tentamens in de studieweek en aan het einde van de cursus vertalen de studenten ter plaatse een of meerdere teksten en maken zij redigeeropdrachten.

Leerdoelen

 • Vaardigheid in het vertalen van redelijk complexe Engeltalige teksten, die echter geen specialistische terminologie of jargon bevatten, met behulp van woordenboeken en thesauri.

 • Vaardigheid in het redigeren van Nederlandse teksten.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Volgen van college: 28 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 24 uur

 • Vertalen, redigeren en voorbereiding op de tentamens: 84 uur

 • Tentamens: 4 uur.

Toetsing

Toetsing

Midterm vertaaltentamen
End-of-term vertaal- en redigeertentamen

Weging

Midterm vertaaltentamen (30%)
End-of-term vertaal- en redigeertentamen (70%)

Om voor de cursus te slagen moet voor het end-of-term tentamen minimaal een 6.0 gehaald worden.

Herkansing

Midterm vertaaltentamen
End-of-term vertaal- en redigeertentamen

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Daarnaast moet je een hard copy van je vertalingen inleveren vóór de werkgroep om deel te kunnen nemen aan de tentamens.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • cursusmaterialen

 • mededelingen

Literatuur

 • Introduction to Translation from English to Dutch: Reader verkrijgbaar op Blackboard.

 • Renkema, J. . Schrijfwijzer. Den Haag: Sdu. [meest recente editie]

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie