Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Study Abroad

Vak
2019-2020

Entry Requirements

Successful completion of the first year (propaedeutics)
and at least 45 EC of the second year including Indonesian 4, Hindi 4, Sanskrit 4 or Tibetan 4 and Seminar II: Heritage of South and Southeast Asia or Seminar II: Futures of South and Southeast Asia or Seminar II: Current Affairs of South and Southeast Asia.

Information on the options for Study Abroad can be found on the following link [study abroad]((https://www.student.universiteitleiden.nl/en/study--studying/studying-abroad/making-choices/as-part-of-your-study-programme/humanities/japanese-studies-ba?cf=humanities&cd=south-and-southeast-asian-studies-ba#tab-1).