Studiegids

nl en

Media Persian

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Language Acquisition Persian 2.
Dit college moet tegelijkertijd worden gevolgd met Language Acquisition Persian 3 en Language Acquisition Persian 4.

Beschrijving

Deze cursus beslaat het lezen, begrijpen en analyseren van hedendaags Perzisch in de Iraanse media. Deze cursus biedt studenten de gelegenheid om kennis te maken met het gebruik van Perzisch in verschillende kranten die berichten over gebeurtenissen die politiek en religieus gekleurd zijn. Iedere week worden verschillende artikelen uit de media bestudeerd om studenten een beeld te geven hoe een bepaalde gebeurtenis vanuit diverse ideologische hoeken wordt geïnterpreteerd.

Leerdoelen

De leerdoelen zijn verdieping van de kennis van de Perzische taal uit verschillende kranten en andere media, praktische toepassing van deze kennis.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege
Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

5 EC x 28 uur = 140 uur
College (13 x 2) 26
Voorbereiding colleges en tentamen 112
Tentamens 2

Toetsing

Onderdeel Weging
Vertaling (P-NL) 40%
Vertaling (P-NL) 60%

Herkansing

Alleen deeltoets 2 kan worden herkanst en geldt dan ook voor 60%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

  • Pouneh Shabani-Jadidi, What the Persian Media says: A Coursebook, London Routledge (2014)

Aanmelden

uSis
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

K. Parsi

Opmerkingen

Dit college vindt alleen doorgang als er hoofdvakstudenten van de afstudeerrichting Perzisch zijn die dit college voor hun programma dienen te volgen.