Studiegids

nl en

Data Management and Research Ethics

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan deel 1 van deze trilogie: ‘Wetenschappelijk schrijven en academische (re) presentatie’. (Deze cursus is deel 2 van een trilogie cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van de propedeuse Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven voor deze opleiding kunnen deelnemen aan dit vak.)

Language of Instruction

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding.
Tentamens (opdrachten) worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving / Leerdoelen

Een kritische kijk op andere bronnen dan academische teksten als representaties
Het ontwikkelen van bewustwording ten aanzien van processen van positionering bij het schrijven van een wetenschappelijke tekst
Het verdiepen van kennis over diverse wetenschappelijke formats
Het uitbouwen van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur
Het aanscherpen van vaardigheden ten aanzien van correct verwijzen en het bespreken van het belang hiervan
Een eerste reflectie op de waarde van verschillende niet-textuele academische presentatietechnieken
Reflecteren op eigen werkwijze(n) in relatie tot de resultaten in studie en onderzoek

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website .

Onderwijsvormen

Totaal van 5 ECTS = 140 sbu (studiebelastinguren):

hoorcolleges (incl. test) 4 × 3 uur = 12 uur = 18 sbu
werkgroepen 5 × 2 uur = 10 uur = 20 sbu
excursie ca. 6 uur = 12 sbu
schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu
extra literatuur 180 pag. = 30 sbu

Toetsing

  • Wekelijkse schrijfopdrachten met recht op herkansing van onvoldoende binnen twee weken na ontvangst cijfer

  • Verplichte aanwezigheid bij hoorcolleges, werkgroepen en excursie

  • Excursie - datum en locatie wordt via Brightspace bekend gemaakt

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd. Een voldoende eindcijfer is 6,0 of hoger; onvoldoende eindcijfer is 5,0 of lager. Eindcijfers zijn nooit tussen 5,0 en 6,0.

In geval van afwezigheid bij meer dan 1 hoorcollege en 1 werkgroep wordt er geen eindcijfer toegekend, tenzij een vervangende opdracht is gemaakt.

Vrijstellingen / uitzonderingen kunnen alleen via de Examencommissie aangevraagd worden (per e-mail, inc. een uiteenzetting van de gronden).

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

n.t.b.

Aanmelden in uSis

  • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving in Usis is NIET nodig - dit wordt gedaan door de onderwijsadministratie.

  • Tweedejaarsstudenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges, maar niet voor de werkgroepen.
    Indeling in werkgroepen voor alle studenten wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Usis bekendgemaakt.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Contact

Wordt in de herfst 2019 bekend gemaakt.