Studiegids

nl en

Academic Writing and (Re) Presentation

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is deel 1 van een trilogie cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van het eerste jaar Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS). Alleen studenten ingeschreven in het Bachelor-programma CA-OS kunnen deelnemen aan dit vak.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Practica: de drie practica waarbij de hele groep studenten aanwezig is, worden in het Engels begeleid. Het bibliotheekpracticum wordt zowel in het Nederlands als het Engels aangeboden.
Tentamens (in de vorm van opdrachten) kunnen worden geschreven in het Nederlands of het Engels.

Beschrijving / Leerdoelen

 • Een eerste inleiding en reflectie op een aantal verschillende academische presentatietechnieken

 • Een eerste aanzet naar een kritische kijk op bronnen als representaties

 • Een bewustwording van plagiaat- en fraudeproblematiek in de hedendaagse wetenschap

 • Het leren analyseren en beschrijven van diverse wetenschappelijke formats, zoals artikelen, recensies, bundels en monografieën

 • Het leren van vaardigheden op het gebied van zoeken naar literatuur en het selecteren van literatuur in een academische bibliotheek

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

In totaal 5 ECTS is 140 sbu (studiebelastinguren)

 • hoorcolleges 14 × 2 uur = 42 sbu

 • practicum 3 × 2 uur = 6 sbu

 • bibliotheekpracticum 1 × 2 uur = 2 sbu

 • schriftelijke opdrachten 3000 woorden = 40 sbu

 • extra literatuur 50 pag. = 50 sbu

Toetsing

 • wekelijkse schrijfopdrachten met verplichte herkansing van onvoldoende binnen drie weken

 • testen bij practica

 • aanwezigheid colleges, practica en testen

 • verplichte aanwezigheid bibliotheekptacticum

 • bibliotheekpracticum-toets

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd. Een voldoende eindcijfer is 6,0 of hoger; onvoldoende eindcijfer is 5,0 of lager. Eindcijfers zijn nooit tussen 5,0 en 6,0.

Hoorcolleges vormen een integraal onderdeel van de cursus. Dat houdt in dat bij de toetsing ook vragen worden gesteld over de inhoud van de hoorcolleges. In geval van afwezigheid bij meer dan 3 hoorcolleges wordt er geen eindcijfer toegekend, tenzij een vervangende opdracht is gemaakt.

Vrijstellingen / uitzonderingen kunnen alleen via de Examencommissie aangevraagd worden (per e-mail, inc. een uiteenzetting van de gronden).

Blackboard

Wekelijkse opdrachten staan in een syllabus die aan het begin van de cursus wordt uitgereikt. Eventuele wijzigingen hierop zullen op Blackboard worden vermeld. Deelnemers kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Wordt bekend gemaakt via BrightSpace

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving in Usis is NIET nodig - dit zal door de onderwijsadministratie worden gedaan.

 • Tweedejaarsstudenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges, maar niet voor de werkgroepen.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Contact

Cursuscoördinator Dr. Jan Jansen