Studiegids

nl en

Academic Discourse

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deelgenomen hebben aan de cursussen 'Academic Writing and (Re)Presentation' en ‘Data Management and Research Ethics’.

‘Academic Discourse’ is deel 3 van een trilogie cursussen Academische Vaardigheden die deel uitmaakt van het eerste jaar Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (CA-OS).

Alleen studenten ingeschreven in het Bachelor-programma CA-OS kunnen deelnemen aan dit vak.

Voertaal

Hoorcolleges worden in het Engels gedoceerd.
Werkgroepen: Eerstejaars bachelorstudenten van CA-OS hebben de voorkeurstaal voor werkgroepen gekozen bij de aanmelding voor de opleiding.
Tentamens (opdrachten) worden afgelegd in de taal waarin de werkgroepen zijn gevolgd.

Beschrijving/leerdoelen

 • Het toepassen van kennis en vaardigheden uit eerdere cursussen, ondermeer over onderzoeksmethoden, binnen een individueel te schrijven onderzoeksvoorstel met daarin een duidelijk uitgewerkte onderzoeksvraag voor een concreet door één antropoloog uit te voeren onderzoek.

 • Het zich rekenschap geven van de eigen positie in een academisch debat.

 • Het toepassen van vaardigheden betreffende zoeken en kritisch selecteren van literatuur, alsmede het verwijzen hiernaar.

Rooster

Data en zaalummers zijn te vinden op de website

Onderwijsvormen

 • hoorcolleges 6 × 2 uur = 18 sbu

 • werkgroepen 6 × 2 uur = 24 sbu

 • schriftelijke opdrachten 4.500 woorden = 60 sbu

 • extra literatuur 270 pag. = 38 sbu

Toetsing

 • Verpliuchte aanwezigheid bij hoorcolleges en werkgroepen.

 • Wekelijkse schrijfopdrachten en een grote eindopdracht waarin ondermeer de eerdere opdrachten verbeterd terugkomen

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd. Een voldoende eindcijfer is 6,0 of hoger; onvoldoende eindcijfer is 5,0 of lager. Eindcijfers zijn nooit tussen 5,0 en 6,0.

In geval van afwezigheid bij meer dan 1 hoorcollege en 1 werkgroep wordt er geen eindcijfer toegekend, tenzij een vervangende opdracht is gemaakt.

Vrijstellingen / uitzonderingen kunnen alleen via de Examencommissie aangevraagd worden (per e-mail, inc. een uiteenzetting van de gronden).

Brightspace

Brightspace wordt de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden vanaf studiejaar 2020/2021. Dit betekent dat Brightspace het huidige Blackboard zal vervangen.

Studenten die het eerste jaar van Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie volgen of cursussen opnieuw doen, zullen de eerste zijn die met Brightspace werken als hun leermanagementsysteem vanaf het academische jaar 2019-2020. Via Brightspace kunnen jullie nieuwsberichten lezen, studiemateriaal opvragen en opdrachten inleveren. Je moet regelmatig naar Brightspace gaan om zeker te zijn dat je over de nieuwste informatie beschikt. Docenten gaan ervan uit dat alle studenten de informatie in Brightspace lezen.

Aanmelden: https://universiteitleiden.screenstepslive.com/m/86876/l/1075263-how-do-i-log-into-brightspace
De startpagina voor Brightspace is: http://brightspace.universiteitleiden.nl
Meld je aan met uw ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Aan de linkerkant ziet u een overzicht van Mijn cursussen.

Om toegang te krijgen tot je cursussen in Brightspace moet je geregistreerd zijn in uSis voor deze cursussen.

Universiteits-app
In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden. De Blackboard-app wordt na verloop van tijd vervangen door de Brightspace-app. Tot die tijd moet je ze allebei gebruiken.

Studiemateriaal

Wordt bekend gemaakt via Brightspace.

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving in Usis is NIET nodig.

 • Tweedejaarsstudenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges, maar niet voor de werkgroepen.

Indeling in werkgroepen voor alle studenten wordt door de onderwijscoördinator gedaan en via Usis bekendgemaakt.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Contact

wordt later bekendgemaakt