Studiegids

nl en

Tutoring for the First Year CA-DS

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor eerstejaarsstudenten van de Bachelor CA-OS.

Voertaal

In deze tutoraatsbijeenkomsten is de voertaal Engels, dit om uitwisseling tussen alle studenten te stimuleren. Alle tutoren spreken ook vloeiend Nederlands.

Beschrijving

Zie ook het tabblad Tutoraat en Arbeidsmarktvoorbereiding.

Waarom ben je Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaan studeren? Welke (keuze)mogelijkheden heb je tijdens je studie? Welke richting sluit aan bij jouw interesses? Hoe bereid je jezelf zo goed mogelijk voor op een master en het werkveld? Binnen de Tutoraatmodule Arbeidsmarktvoorbereiding staan deze vragen centraal. Het traject, dat door de hele bachelor loopt, ondersteunt studenten in hun persoonlijke zoektocht binnen de veelheid aan keuzes en mogelijkheden. De keuzes die je tijdens je studie maakt – de vakken die je volgt, de onderzoeksopdrachten die je uitvoert en de vragen die je jezelf stelt – zijn richtingbepalend voor je toekomstige carrière. In het traject Tutoraat en Arbeidsmarktvoorbereiding ga je op zoek naar je eigen krachten, wensen en mogelijkheden.

In het eerste studiejaar is er daarnaast ruim aandacht voor het wegwijs worden binnen de universiteit en het oefenen met studievaardigheden. De volgende vragen en onderwerpen staan in het eerste jaar centraal:

  • Aandacht voor het wegwijs worden binnen de universiteit en de bachelor CA-OS: Wat wordt er van mij als student verwacht? Wat kan ik van het programma verwachten? Waar kan ik terecht met vragen of problemen?

  • Aandacht voor studievaardigheden: Hoe leer ik? Wat vind ik lastig? Waar ben ik goed in?

  • Reflectie op studiekeuze en motivatie: Waarom wil ik antropologie studeren? Wat spreekt me er in aan? Wat wil ik uit mijn studie halen?

  • Oriënteren op keuzemogelijkheden binnen de studie: In welke regio wil ik mij verdiepen? Welke thema’s vind ik interessant? Wil ik stagelopen of in het buitenland studeren?

  • Oriënteren op de arbeidsmarkt: Wat kunnen antropologen? Waar komen antropologen terecht? Waar hoop ik zelf terecht te komen?

Leerdoelen

Centraal in het programma staan de vragen ‘Wie ben ik’?, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’. Meer specifiek leert de student:

  • zijn/haar (eigen) weg te vinden binnen de universiteit;

  • praktische studievaardigheden, zoals academische teksten lezen, begrijpen en samenvatten; mondelingen en schriftelijke communicatie; tentamens voorbereiden en maken en time-management;

  • kennis, vaardigheden en ervaringen uit het onderwijsprogramma te koppelen aan mogelijkheden en wensen ten opzichte van de eigen (studie)loopbaan;

  • door middel van zelfreflectie bewuste (studie)loopbaankeuzes te maken die aansluiten op persoonlijke competenties en arbeidswensen.

Onderwijsvorm

In zeven verplichte tutoraatbijeenkomsten zal aandacht worden besteed aan: je weg en plek vinden binnen de universiteit en de bachelor CA-OS; je motivatie, studievaardigheden, knelpunten en wensen; mogelijkheden voor antropologen op de arbeidsmarkt.

Rooster:

Zeven werkgroepen verspreid over het jaar. Zie onze website voor het rooster.

Naast de verplichte tutoraatbijeenkomsten kunnen studenten voor verdere studieondersteuning gebruikmaken van de POPcorner en Career Service FSW.

Ook worden er verscheidene extra-curriculaire activiteiten aangeboden met betrekking tot voorbereiding op de arbeidsmarkt:
Najaar 2019: Sollicitatietraining met aandacht voor sollicitatiebrieven, profilering, CV, LinkedIn, netwerken en sollicitatiegesprekken.

Voorjaar 2020: Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag (FLO) met lezingen, workshops, contact met alumni.

Voorjaar 2020: Antropologen Carrièredag met lezingen, workshops, contact met alumni.

Afronding

Let op: aanwezigheid bij de bijeenkomsten is verplicht.

Aan de Tutoraatmodule Arbeidsmarktvoorbereiding worden geen studiepunten toegekend. Desalniettemin is aanwezigheid bij de in het curriculum geïntegreerde bijeenkomsten verplicht en dienen de opgegeven opdrachten naar behoren te worden uitgevoerd.

Brightspace

Voor de Tutoraatmodule Arbeidsmarktvoorbereiding wordt gebruikgemaakt van Brightspace voor o.a. het verstrekken van informatie over het traject, het inleveren van opdrachten en het delen van relevante workshops en evenementen. Alle studenten worden hier automatisch voor ingeschreven.

Docenten gaan ervan uit dat alle studenten op de hoogte zijn van de informatie in Brightspace. Zorg dus dat je regelmatig inlogt en over de meest recente informatie beschikt.

*Aanmelden *

Meld je aan in Brightspace met je ULCN-account en persoonlijk wachtwoord. Zodra je ingelogd bent zie je aan de linkerkant een overzicht van de cursussen waarvoor je bent ingeschreven.
Kijk voor meer informatie over Brightspace op de support website.

Universiteits-app

In deze app kun je het grootste deel van je persoonlijke studiegegevens op één plek vinden.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Coordinator Tutoraat: Jan Jansen

Simone de Boer, MA, tel. 071-527 3741.

Tutoren: Ine Beljaars Simone de Boer Jemma Middleton Ruben Reus

NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Student Career Service FSW.