Studiegids

nl en

Vrije keuzevakken in het 3e jaar CA-OS

Vak
2019-2020

Deze informatie is speciaal samengesteld voor de bachelorstudenten Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

Een eigen keuzepakket samenstellen

De vrije keuzeruimte van 30 EC kan ook worden ingevuld door verschillende keuzevakken die zijn gevolgd aan een Nederlandse academische opleiding anders dan CA-OS in Leiden, binnen de Universiteit Leiden maar ook bij andere Nederlandse universiteiten.

Anders dan de Leidse minoren die per definitie geschikt zijn voor invulling van de vrije keuzeruimte, moeten de keuzepakketten expliciet door de examencommissie CA-OS worden goedgekeurd. Aangeraden wordt om keuzevakken van tevoren bij de examencommissie aan te vragen via een verzoekschrift in Usis (zie tabblad Keuzevakken).

Richtlijnen van de examencommissie m.b.t. het samenstellen van een keuzepakket:

  • Bij het goedkeuren van de vakken van UL kan er maximaal 10 EC op niveau 100 worden toegevoegd aan de derdejaars keuzeruimte. De rest van de derdejaars keuzevakken moet op een hoger niveau zijn.

  • De keuzevakken dienen in principe te vallen binnen bepaalde gebieden: sociale (ofwel maatschappij-) wetenschappen, gedragswetenschappen, archeologie, geesteswetenschappen, economie, of rechten. Ook academische taalcursussen (m.u.v. cursussen Engelse taalvaardigheid) zijn geschikt. Vakken uit andere disciplines kunnen ook eventueel worden toegevoegd aan het 3e jaar bachelor CA-OS, maar de motivatie en samenhang met de rest van het programma CA-OS zal goed moeten worden onderbouwd door de student.

  • Vakken gevolgd aan een hbo, incl. de kunstacademie of het conservatorium zijn niet geschikt voor invulling van de vrije keuzeruimte. De uitzondering hierop zijn de fotografie-vakken aan de KABK en enkele muziek-theoretische vakken van het Conservatorium in Den Haag.

Goed om te weten:

  • Studenten die een Stage CA-OS doen en daarmee 20 EC verdienen voor de vrije keuzeruimte, dienen nog maar 10 EC met vrije keuzevakken in te vullen. Degenen die met CA-OS naar de Filippijnen gaan, moeten nog 20 EC aan vrije keuzevakken volgen.

  • Je mag ook meer dan 30 EC keuzevakken volgen, maar vergeet ze dan niet als Extracurriculair onderwijs aan te merken (zie tabblad Keuzevakken situatie 4.)

Keuzevakken in het buitenland volgen

Binnen de studieuitwisseling in het buitenland volgt men ook vrije keuzevakken. Een uitwisseling moet in meeste gevallen minstens een half jaar van tevoren in gang worden gezet door Matthijs Kallenberg te contacteren.

De vakken gevolgd in het kader van studie in het buitenland worden vooraf goedgekeurd door de examencommissie CA-OS via de Learning Agreement. Na terugkeer uit het buitenland, lever je de officiële cijferlijst (“transcript of records”) in bij het OSC en dien je de Usis-verzoekschriften in, zodat de vakken en de resultaten definitief kunnen worden toegevoegd aan je studievereisten.