Studiegids

nl en

Internetchinees

Vak
2019-2020

Toegangseisen

BA2 Modern Chinees II geheel hebben afgerond

Beschrijving

Bij dit college lezen studenten stukken van Chinese internet, onder andere de weibo (Chinese twitter) en Weixin ( Wechat). Studenten maken kennis met het specifieke taalgebruik op het Chinese internet en voeren klassikale discussies over de actuele onderwerpen. De opzet is thematisch, per week komen verschillende onderwerpen aan de orde.

Leerdoelen

  • Vergroten van de leesvaardigheid modern Chinees, met extra aandacht voor internet-taalgebruik.

  • Vergroten van de spreekvaardigheid modern Chinees door actieve deelname aan discussies.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC x 28 u = 140 uur

Toetsing

  • groepspresentatie & discussie voor 20% van het eindcijfer

  • tentamen voor 80% van het eindcijfer

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de semesteropdrachten en het tentamen. Studenten met een onvoldoende (5,49 en lager) als gewogen gemiddelde van opdrachten en tentamen hebben recht op een herkansing van het tentamen.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

Wordt via Blackboard aangekondigd.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Drs. Y.Z. Zhang