Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

BA-eindwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vak
2019-2020

In je derde jaar schrijf je een bacheloreindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met je docent.

De facultaire regeling met betrekking tot dit BA-eindwerkstuk vind je op Regeling BA-eindwerkstuk

De opleiding Nederlands heeft daarnaast de volgende afstudeerprocedure.

Je volgt in het tweede semester tevens het verplichte BA-scriptieseminar dat door de verschillende secties wordt aangeboden.