Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Nederlandse taal en cultuur)

Vak
2019-2020

Toelating

De bijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

 • studievaardigheden, timemanagement;

 • lezen en skimmen van academische publicaties.

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

 • het efficiënt en effectief studeren

 • het vinden van de centrale vraag-/probleemstelling(en) en ideeën, alsmede de hoofdlijnen van argumentatie van academische lezingen en publicaties.

Rooster

Zie Rooster BA1

De bijeenkomsten vinden plaats in het 1e semester, zijn 1 keer in het 1e blok en 2 keer in het 2e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

Drie bijeenkomsten van 2 uur. = 6 uur.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • berichtgeving

 • algemene cursusinformatie

 • cursusmateriaal

 • uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

N.v.t.

Aanmelding

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten BA Nederlandse Taal en Cultuur worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator BA NTC

Algemene informatie over uSis vind je op de website