Studiegids

nl en

Gastschrijver Karin Amatmoekrim: Ik is een ander

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Propedeuse.

Beschrijving

Karin Amatmoekrim (Paramaribo, 1976) zal een serie colleges Creative Writing verzorgen, met de nadruk op verschillende vormen van life-writing, autofictie en biografie in een nieuwe wereld. Amatmoekrim, voor wie het schrijverschap 'nooit vanzelfsprekend' is geweest, zoals ze vertelde in een interview, onderzoekt in Leiden met de studenten wat het betekent jezelf te beschrijven. Welke ervaringen, herinneringen, identiteiten en vormen van waarheid komen we daarmee op het spoor? Ook zal Amatmoekrim lesgeven in allerlei genres van het (auto) biografisch schrijven en studenten meenemen naar het Literatuurmuseum, op zoek naar egodocumenten van Surinaamse schrijvers in het archief.

Bio:
Karin Amatmoekrim schreef zes romans, en daarnaast verhalen en essays, onder andere voor De Correspondent. Haar romans gaan altijd over de vraag naar de identiteit van de buitenstaander: de ene keer autobiografisch, dan semi-autobiografisch of geveinsd autobiografisch zoals De man van veel uit 2013. Is er ook een ontsnappen mogelijk aan identiteiten die ons worden opgedrongen door onszelf of anderen? Haar personages moeten zich loszingen van de blik van buitenaf om te kunnen worden wie ze zijn.

Gastschrijverschap in Leiden
Het gastschrijverschap is sinds 1985 aan de Leidse universiteit gevestigd. Het is een samenwerkingsverband van de universiteit met NRC Handelsblad. Het gastschrijverschap biedt studenten en docenten de mogelijkheid om in aanraking te komen met een schrijver of schrijfster van naam. Zo ontmoeten ze iemand die literatuur maakt en die gewend is op een andere manier om zich heen te kijken en anders te denken en formuleren dan aan de universiteit gebruikelijk is. Het gastschrijverschap loopt van september tot en met november. De eerste gastschrijver was Gerard Reve in 1985. Daarna volgden onder anderen Judith Herzberg, Frans Kellendonk, Anna Enquist, Renate Dorrestein, Arnon Grunberg, P.F. Thomése, Joke van Leeuwen, Alfred Schaffer en vorig jaar Stefan Hertmans. In 2000 verscheen Dit is voor mij geschreven, een bundeling van vijftien Albert Verwey-lezingen, en in 2018 Wij, de mens: het verslag van Frank Westermans zoektocht met Leidse gastschrijver studenten naar de oorsprong van de mens.

Leerdoelen

-Literaire teksten leren lezen, analyseren, beoordelen en schrijven.
-Leren reflecteren op ethische en esthetische literaire keuzes.
-Kennis verwerven over contemporaine vormen van life-writing, auto-fictie en de literaire (auto)-biografie.

Rooster

Let op: dit schema kan nog wijzigen: houd BB in de gaten voor de meest actuele informatie:

 • 11 september
  o Inleiding en eerste oefeningen creative writing
  o Opdracht vooraf: lezen Cola Debrot lezing http://www.amatmoekrim.com/site/?portfolio=cola-debrot-lezing

 • 18 september
  o Verdieping creative writing: Life-writing
  o Opdracht vooraf: lezen artikel Max Saunders
  o Artikel om te lezen
  o Pp. 321-331

 • 25 september

 • 2 oktober

 • 9 oktober

 • 16 oktober

 • 30 oktober

 • 6 november
  o Biografieën zwarte intellectuelen
  o Eindopdracht: zoeken naar biografieën van zwarte intellectuelen, of naar literatuur hierover, en schrijf een essay daarover van max. 2000 woorden

 • 7 november: 17.15 uur: Verwey-lezing in het Groot Auditorium van het Academiegebouw

 • 13 november

 • 20 november
  o Life-writing in een dissertatie
  o Opdracht voorafgaand: ga op zoek naar onderzoekers die gepromoveerd zijn op biografieën van schrijvers. Bereid je voor op het college om toe te lichten hoe je te werk bent gegaan bij het zoeken en weet kort en bondig het proefschrift toe te lichten (wie, waarom, hoe)

Onderwijsvorm

Werkcolleges

Studielast

Totale studielast van de cursus: 140 uur.
Bijwonen colleges en lezingen: 40 uur
Bestuderen literatuur: 50 uur
Colleges voorbereiden en opdrachten maken: 50 uur

Toetsing

De uitslag van deze cursus is geen cijfer, maar een voldoende of een onvoldoende. Een voldoende cijfer is gebaseerd op aanwezigheid bij de bijeenkomsten (er mag er 1 gemist worden), mondelinge participatie aan de colleges, en vijf creatieve schrijfopdrachten.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Opdrachten en sommige teksten worden geplaatst op BB.

Literatuur

In ieder geval zullen de volgende teksten van Amatmoekrim worden besproken:

 • De man van veel

 • Tenzij de vader

 • Het gym

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. Yra van Dijk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 102c. Tel. 071-5272 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze werkgroep kan door studenten Nederlands niet worden gebruikt als een van de twee verplichte accentwerkgroepen in het kader van de specialisatie Moderne Nederlandse letterkunde. De werkgroep kan wel worden gebruikt als een van de reguliere keuzevakken (tweede semester tweede jaar of eerste semester derde jaar)