Studiegids

nl en

Literature 5B: Anglo-American Modernism

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of 4, of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

In deze cursus wordt een overzicht geboden van de Engelstalige literatuur tussen ca. 1890 en 1940, de periode van het Modernisme in de Engelstalige letterkunde die zich kenmerkt door een internationale, transatlantische dynamiek . Kernwoorden van deze periode zijn “subjectiviteit”, “epistemologie”, “relativiteit” en het “-isme”. Naast aandacht voor de formele en experimentele aspecten van de Modernistische teksten, zal deze literatuur ook bestudeerd worden in een bredere context (ontwikkelingen in de wetenschap, in de kunsten, en op politiek en sociaal terrein). Naast het werk van sleutelfiguren als W.B. Yeats, James Joyce, T.S. Eliot, Virginia Woolf, H.D. en Ezra Pound, zal ook de rol van diverse avant-garde manifesto’s en tijdschriften zoals BLAST aan bod komen.

Leerdoelen

Voortbouwend op de al opgedane ervaring van literaire teksten, zal deze cursus studenten leren omgaan met het begrip Modernisme en de analyse van Modernistische teksten, alsmede inzicht bijbrengen in de culturele issues en debatten van deze periode, en hun relevantie voor de huidige tijd. Studenten zal worden gevraagd hun kritisch-analytische vaardigheden in te zetten in de discussies in de werkgroepen, in het maken van een tentamen, en in het schrijven van een eindessay

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Twee uur werkcollege per week.

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 206

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 48

Toetsing

Toetsing

 • schriftelijk tentamen (combinatie van gesloten vragen en essayvragen; 50% van eindcijfer)

 • essay van 3000 woorden (50% van eindcijfer); dit essay moet minimaal met een 6.0 worden afgesloten!

Weging

 • Schriftelijk tentamen (50%)

 • Essay van 3000 woorden (50%

Herkansing

Indien het eindcijfer (uitslag tentamen + voldoende voor het essay) 5 of minder is, mag het schriftelijk tentamen eenmaal worden overgedaan voor 50% van het eindcijfer.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • The Norton Anthology of English Literature, 9th edition, Volume II or Volume F: The Twentieth Century and After (N.B. the 9th edn contains the complete text of A Portrait of the Artist as a Young Man, so this needs not to be bought separately!)

 • James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man (Penguin)

 • Virginia Woolf, To the Lighthouse (Penguin)

 • E.M Forster, A Passage to India (Penguin)

 • Ford Madox Ford, The Good Soldier (Oxford World’s Classics)

 • Henry James, What Maisie Knew (Penguin)

 • Texts in Blackboard

 • Rebecca West. The Return of the Soldier

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie
De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Geen.