Studiegids

nl en

Literature 5D: Introduction to American film

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Literatuur 1A, 1B, 2 en 3 of 4, of equivalenten daarvan moeten behaald zijn.

Beschrijving

Wij gaan de film van de Amerikaanse film onderzoeken, transformaties opvolgen binnen de beleving van film, en de relatie tussen film en andere manieren van vertoning bekijken, in theater, in radio, of televisie. Wij zullen de mogelijkheden nagaan die deze andere manieren van vertoning verlenen aan film, en de impact hiervan inschatten op de beleving van film. Wij zullen deze kunstwerken in hun culturele context beschouwen, en beproeven op welke manier de populaire film de ontwikkelingen in de Amerikaanse bespreekt of te kaak stelt.

Leerdoelen

 • Deze cursus zal de kritische en analytische kennis van de studenten verdiepen door grondige beschouwing van de tekst.

 • De studenten gaan kritische debatten onderzoeken rond om de Amerikaanse en Britse film.

 • De cursus zal studenten vaardigheden verschaffen voor de analyse van visuele teksten: inzicht van elementaire film theorie; het gebruik van frame en montage; de plaats van de ‘filmster’; de aard van het genre; en de ‘auteurtheorie’.

 • Ten opzichte van literaire en cineastische kunstwerken, zal de kennis van narrativiteit van de studenten worden uitgebouwd, en de relatie van een tekst met zijn culturele/sociale context.

 • De studenten worden aangemoedigd om analytische en kritische standpunten bij te dragen in discussies, inclusief korte presentaties, en zullen de bijgebrachte vaardigheden tonen door het schrijven van een afsluitend

Rooster

Zie Rooster

Voorlopig: WEEK EEN: Charlie Chaplin, Modern Times ;WEEK TWEE: George Cukor, Gaslight; WEEK DRIE: Gene Kelly and Stanley Donen, Singin' in the Rain; WEEK VIER: Howard Hawks, Rio Bravo; WEEK VIJF: Alfred Hitchcock, North By Northwest; WEEK ZES: Billy Wilder, Some Like It Hot; WEEK ZEVEN: study week WEEK ACHT: Francis Ford Coppola, The Godfather; WEEK NEGEN: Stanley Kubrick, The Shining; WEEK TIEN: Ridley Scott, Blade Runner; WEEK ELF: David Fincher, The Social Network // Craig Gillespie, I, Tonya WEEK TWAALF: George Lucas, Star Wars // Rian Johnson, Star Wars: The Last Jedi WEEK DERTIEN: Luca Guadagnino, Call Me By Your Name // Barry Jenkins, Moonlight

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 24

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 126

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 130

Toetsing

Toetsing

 • Essay(s)

 • Schriftelijk tentamen

Weging

 • Essay(s) (50%):
  Twee essays van 1200 woorden (elk 25%); of, een langer essay (waarin minstens twee teksten op de syllabus met elkaar worden vergeleken) van 2500 woorden (50%).
  De deadline voor beide essays is een week na de laatste les

 • Schriftelijk tentamen (50%)

Het eindcijfer voor de cursus is het gemiddelde van de drie (of twee) bovengemomende toetsonderdelen afgerond naar het dichtsbijzijnde halve punt. Een eindcijfer lager dan 5.5 (ook 5,49) is onvoldoende.

Herkansing

Alleen bij een onvoldoende eindcijfer kunnen toetsonderdelen met een cijfer lager dan 5,5 worden herkanst. Het herkansingscijfer vervangt her originele cijfer.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt.

Literatuur

Geen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Bekijk Modern Times vóór aanvang van de eerste bijeenkomst.