Studiegids

nl en

Linguistics 5: English Sentence Structure and Word Formation

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Linguistics 3 (of vergelijkbare cursus) moet zijn behaald.

Beschrijving

In deze cursus besteden we aandacht aan de structuur van Engelse woorden (morfologie) en de structuur van Engelse zinnen (syntaxis) en het verband tussen deze twee domeinen. We bestuderen hoe de bouwstenen van woorden (‘morfemen’) gecombineerd kunnen worden, en wat de regels zijn voor het combineren van woorden tot woordgroepen, en woordgroepen tot zinnen. Daarnaast bekijken we de interactie tussen morfologie en syntaxis (bijvoorbeeld in passieve zinnen) en voorbeelden waarin de grens tussen morfologie en syntaxis onduidelijk is (bijvoorbeeld in complexe werkwoorden zoals de ‘phrasal verb’). We bespreken een aantal generatief theoretische analyses voor de bestudeerde morfosyntactische fenomenen.

Leerdoelen

 • Kennis van relevante morfologische en syntactische terminologie

 • Kennis van een aantal generatief theoretische analyses van de syntaxis-morfologie interface

 • Inzicht in de morfologie en syntaxis van het Engels

 • In staat zijn om morfologische en syntactische structuur te analyseren

 • In staat zijn om morfologische en syntactische argumenten te formuleren

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur p/w)

Studielast

De cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed: 26

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 164

 • Tijd voor het voorbereiden van het tentamen/schrijven van een essay: 90

Toetsing

Toetsing

 • Onderzoeksvoorstel voor essay + essay (800 woorden)

 • Participatie en (groep)presentatie

 • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen)

Deelname in de (groep)presentatie is een voorwaarde voor het doen van het tentamen.

Weging

 • Onderzoeksvoorstel voor essay + essay (800 woorden): 30%

 • Participatie en (groep)presentatie: 10%

 • Schriftelijk tentamen (gesloten vragen en essayvragen): 60%

Herkansing

Hertentamen en/of herschrijven essay.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • studiemateriaal (cursusprogramma, essay: richtlijnen en onderwerpen, etc.)

 • cursusgerelateerde aankondigingen

Literatuur

 • Lieber, Rochelle. 2015. Introducing Morphology (2nd revised edition). Cambridge: Cambridge University Press. (geselecteerde hoofdstukken)

 • Aanvullend leesmateriaal (nader bekend te maken).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren kunnen dit vak niet volgen.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

De studiecoördinator is Else van Dijk

Opmerkingen

Geen.