Studiegids

nl en

Werkcollege Akkadisch 1: Babylonische omina

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift en Reading Old Babylonian

Beschrijving

Lectuur uit spijkerschrift van verschillende soorten omina uit de Oudbabylonische periode en hun religieuze, maatschappelijke en historische context.

Leerdoelen

 • Kennis van

 • de Oudbabylonische taal en het daarvoor gebruikte spijkerschrift;

 • de Oudbabylonische periode

 • Inzicht in

 • de geschiedenis en cultuur van Babylonië

Vaardigheid in

 • het translitereren van spijkerschrift

 • het grammaticaal analyseren en vertalen van Oudbabylonisch Akkadisch

 • het gebruik van woordenboeken, tekenlijsten, handboeken.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, I.1b, I.1.e, V.1a
Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: IV.1

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Bijwonen college: 13x2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 12x4 = 48 uur

 • Bestuderen Literatuur:

 • Maken werkstuk : 20 (inclusief onderzoek en literatuurstudie)

 • Voorbereiding voor toetsing: 44

 • Toetsing: 2

Toetsing

Toetsing

Presentatie over 1 of meerdere met elkaar samenhangende omina.
Schriftelijk tentamen: transliteren en vertalen van op college gelezen omina en het beantwoorden van open vragen over achtergrond (opgegeven literatuur) en grammatica.

Weging

Presentatie: 20%
Tentamen: 80%

Herkansing

Schriftelijk tentamen, 100 %

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

Literatuur

*Albrecht Goetze, ‘Historical Allusions in Old Babylonian Omen Texts’. Journal of Cuneiform Studies 1 (1947) 253-265 (UB online)

 • Ulla Susanne Koch, ‘Sheep and Sky: Systems of Divinatory Interpretation’. In: K. Radner en E. Robson (eds.), The Oxford Handbook of Cuneiform Culture. UB online: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199557301.001.0001/oxfordhb-9780199557301-e-21

 • Lesmateriaal levert de docent.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Contact

Dr J.G. Dercksen