Studiegids

nl en

Mentoraat GLTC

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In het eerste jaar wordt voor de eerstejaarsstudenten een aantal mentoraatbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de docentmentor in samenwerking met de studentmentoren in op academische vaardigheden en verschillende aspecten van het studeren. Een aantal sessies zal worden verzorgd vanuit het Expertisecentrum Academische Vaardigheden.
Aan bod komen (onder voorbehoud van kleine wijzigingen) onderwerpen als:

 • studievaardigheden en timemanagement;

 • woordenboekgebruik en het voorbereiden (lezen) van Grieks- en Latijnstalige teksten voor college;

 • geheugentechnieken en leesstrategieën;

 • argumenteren en gebruik van bronnen en plagiaat (onderzoeksvaardigheden);

 • academisch schrijven: opbouw, structuur en stijl van academisch proza

 • gebruik van de faciliteiten van de bibliotheek;

 • kennismaking met het Rijksmuseum van Oudheden;

 • kennismaking met de Bijzondere Collecties;

 • kennismaking met onderzoeksprojecten bij de opleiding GLTC.

Leerdoelen

 • Studenten zullen basiskennis en –inzicht verwerven op het gebied van de verschillende onderzoeksvelden binnen het vakgebied.
  Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

 • het efficiënt en effectief studeren;

 • het vinden van de hoofdlijnen en de belangrijkste punten van academische lezingen en publicaties;

 • het vinden van relevante literatuur, het beoordelen van de kwaliteit van die literatuur;

 • het toepassen van de formele richtlijnen voor academisch schrijven, het gebruiken van wetenschappelijk Nederlands.

Rooster

Zie Roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges, werkgroepen en kleine excursies (RMO, Bijzondere Collecties Universiteitsbibliotheek).

Studielast

Aan dit college zijn geen studiepunten verbonden. Er zijn in totaal 2 x 12 bijeenkomsten van maximaal 2 uur = 24 contacturen.

Toetsing

Niet van toepassing. De vaardigheden die tijdens deze colleges getoetst worden, kunnen worden benut bij de toetsen van de overige colleges in het curriculum.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden het eerste semester aangemeld door de opleiding. In het tweede semester schrijven studenten zich zelf in via uSis.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.M. Rademaker