Studiegids

nl en

Introduzione alla linguistica italiana/Inleiding tot de Italiaanse taalkunde

Vak
2019-2020

Toegangseisen

In termen van het Europees referentiekader, de taalvaardigheid van de student in het Italiaans moet de volgende niveaus bereiken:
Luisteren: A2/B1
Lezen: B1
Gesproken interactie: A2
Gesproken productie: A2/B1
Schrijven: A1/A2

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding tot de Italiaanse taalkunde. In het eerste deel zullen de studenten bekend worden gemaakt met de basisbegrippen van de taalkunde. In het tweede deel zullen ze leren deze concepten toe te passen op de Italiaanse taal in een synchroon en diachroon perspectief.

Leerdoelen

 • Kennis van de basisbegrippen van de taalkunde (fonologie, morfologie, syntaxis, lexis).

 • Kennis van de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse taal.
  Kennis van de belangrijkste fonologische en morfologische verschillen tussen oud en modern Italiaans.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege 2 uur per week

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • Bijwonen college: 2 uur p. w. x 7 weken = 14 uur

 • Voorbereiden college, inclusief oefeningen maken: 2,5 uur p. w. x 7 weken= 17,5 uur

 • Bestuderen Literatuur: 70 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 36,5

 • Toetsing: 2 uur (+ 2 uur herkansing)

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing

Schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen (weging 90%).
Participatie en voorbereiding, wekelijkse verificatie van oefeningen uit het boek (weging 10%)
Het schriftelijke tentamen bevat multiple choice, semi-open en open vragen. Het bestaat uit twee delen, evenredig aan de lessen van elke docent. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. De herkansing bestaat uit dezelfde deeltoetsen als de eerste kans.
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:
eventuele extra-studiemateriaal,
proeftentamens,
PowerPoint presentaties.

Literatuur

 • Graffi, G. e S. Scalise, Le lingue e il linguaggio Bologna: il Mulino (2002), hfdst. 1-8.

 • G. Patota, Nuovi lineamenti di grammatica storica dell’italiano. Bologna: il Mulino, 2007, hfdst. 3, 4.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact