Studiegids

nl en

Capolavori moderni e contemporanei

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Deze collegereeks behandelt de moderne en contemporaine Italiaanse “canon” aan de hand van een selectie romans van Italiaanse schrijvers die doorgaans gezien worden als invloedrijk, vooraanstaand en representatief voor de Italiaanse Literatuur. De gebruikte noties en definities zullen tijdens de colleges uitvoerig aan bod komen en zullen, waar nodig, in twijfel worden getrokken. De colleges zijn vooral gewijd aan het analyseren, interpreteren en contextualiseren van primaire en secundaire werken. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht. De colleges dienen voornamelijk ter ondersteuning en ter begeleiding van de opdrachten die in autonomie worden uitgevoerd.

Leerdoelen

 • De studenten zijn in staat vakwetenschappelijke literatuur te verzamelen en te selecteren voor analyse en interpretatie van het primaire materiaal.

 • De studenten zijn in staat verschillende tekstuele genres te herkennen, en op basis daarvan een goed afgebakende probleemstelling te formuleren, deze mondeling te presenteren en schriftelijk uit te werken op een heldere en beargumenteerde wijze.

 • De studenten zijn in staat constructieve feedback te geven aan hun studiegenoten.

 • De studenten zijn in staat grote aantallen tekst op autonome wijze door te nemen en te verwerken. Een selectie van Italiaanse romans uit de 20e eeuw wordt gelezen en geplaatst in hun cultureel-historische context; De studenten zetten zich actief in voor een reeks mondelinge en geschreven opdrachten op geavanceerd niveau.

 • Om te slagen voor al deze opdrachten wordt een proactieve houding verwacht, het vermogen om prioriteiten te stellen en het werk goed te plannen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

In dit werkcollege worden de studenten getraind om een elementaire analyse (structuur, narratief model, thema) te maken van een selectie romans van moderne schrijvers. In totaal wordt een twintigtal werken besproken. Elke student leest minimum 3 werken volledig. De studenten geven elk twee presentaties van 10 minuten. Verder wordt er ook een onderzoekspaper van 1500 à 2000 woorden verwacht. Het is aangeraden om de gekozen boeken alvast te lezen vóór aanvang van de colleges.
Deelname aan de werkcolleges, het houden van de presentaties en het schrijven van de papers in het Italiaans is verplicht. Alle opdrachten moeten elektronisch bij de docent worden ingeleverd.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 26 uur

 • Zelfstudie: 111 uur

 • Toesting: 2 uur schriftelijk, 1 uur mondeling

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing en weging

 • 50% schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen over de besproken leerstof

 • 20% mondeling tentamen over de gelezen werken

 • 20% onderzoekspaper

 • 10% voorbereiding en deelname tijdens de colleges

Herkansing en weging

 • Alleen het mondelinge tentamen (20%) en het schriftelijke tentamen (50%) kunnen worden herkanst, alsook de onderzoekspaper (20%). De actieve deelname tijdens de colleges en de kleinere opdrachten kunnen niet worden herkanst.

Nabespreking papers

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van het studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van het eindcijfer.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 1. Accabadora, Michela Murgia
 2. Amica geniale, Elena Ferrante
 3. Cristo si è fermato a Eboli, Carlo Levi
 4. Gente in Aspromonte, Corrado Alvaro
 5. Gli indifferenti, Alberto Moravia
 6. Il barone rampante, Italo Calvino
 7. Il bell’Antonio, Vitaliano Brancati
 8. Il garofano rosso, Elio Vittorini
 9. Il giorno della civetta, Leonardo Sciascia
 10. Io non ho paura, Niccolò Ammaniti
 11. La Chiave a stella, Primo Levi
 12. La coscienza di Zeno, Italo Svevo
 13. La forma dell’acqua, Andrea Camilleri
 14. Marcovaldo, Italo Calvino
 15. Non ora, non qui, Erri de Luca
 16. Quer Pasticciaccio di via Merulana, C.E. Gadda
 17. Sangue, Curzio Malaparte
 18. Va’ dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

C Van den Bergh

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.