Studiegids

nl en

Perspectieven op kunstwetenschappelijk onderzoek en de beroepspraktijk

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Het volgende vak dient succesvol te zijn afgerond:

  • Esthetica

Beschrijving

Tijdens het blok van tien colleges, die door alle studenten worden gevolgd, staan belangrijke publicaties centraal die als mijlpalen worden beschouwd binnen de kunsthistorische wetenschap. Tijdens dit responsiecollege maken de studenten kennis met methodologie en met het kunsthistorisch debat in heden en verleden. De docenten maken daarbij gebruik van voorbeelden die representatief zijn voor de opleiding kunstgeschiedenis in Leiden. Studenten bekwamen zich gedurende deze cursus in het reflecteren op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van kunst en kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

  • Studenten leren vertrouwd te raken met de theorieën en onderzoeksmethoden van belangrijke kunsthistorische denkers uit heden en verleden als Panofsky, Pevsner en Gombrich en recenter Clark, Krauss en Belting.

  • Studenten leren teksten van belangrijke kunsthistorische denkers in hun veelzijdigheid te analyseren en leren daarover kritische vragen te stellen en ook kritische vragen te beantwoorden.

  • Studenten ontwikkelen een begrip van hoe aan de hand van de gepresenteerde invalshoeken en methodes wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden in een zelfgekozen onderzoeksveld.

  • Studenten verwerven inzicht in de aard van het vervolgonderzoek in de MA en op PhD-niveau, dat aan de hand van deze geboden invalshoeken en methodes mogelijk is.

Rooster

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina Kunstgeschiedenis

Onderwijsvorm

Studielast

Totale studielast 5 ects (140 uur)

20 uur: Bijwonen responsiecolleges (2 uur p.w. x 10 weken)
50 uur: Voorbereiden colleges (literatuurstudie)
70 uur: Samenstellen portfolio —-
140 uur

Toetsing

De deelnemende docenten geven opdrachten van elk 400 woorden, die slechts beantwoord kunnen worden na grondige bestudering van de geselecteerde tekst(en) van en over de behandelde kunsthistorici. De opdrachten bepalen samen het eindcijfer voor het gehele vak.

Compensatie:

Het gewogen gemiddelde van de opdrachten moet minimaal een 6,0 (= voldoende) zijn.

Herkansing:

Alle opdrachten waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen worden herkanst. Alle herkansingen zullen – voor zover van toepassing - op hetzelfde moment plaats vinden, na de laatste (deel-)toets.

Nabespreking:

Binnen dertig dagen na bekendmaking van de uitslag wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en uitslagen van deelcijfers in het grade center.

Literatuur

Richard Shone, John-Paul Stonard, The Books that Shaped Art History: From Gombrich and Greenberg to Alpers and Krauss. Londen: Thames & Hudson, 2013. Aanvullende korte teksten worden via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman

Opmerkingen

Toegangseisen
Dit vak is een toegangseis voor het Final Paper Kunstgeschiedenis