Studiegids

nl en

Globalisering en Postkoloniale Literatuurtheorie

Vak
2019-2020

Toegangseisen

De student moet eerst Interculturele cultuuranalyse (BA2) afgerond hebben voordat Globalisering en Postkoloniale Literatuurtheorie gevolgd kan worden.

Beschrijving

Dit college is het tweede in de reeks Interculturele literatuurwetenschap binnen de opleiding Film- en literatuurwetenschap.
Literaire werken putten steeds vaker uit meerdere culturen tegelijkertijd. Dat is niet verwonderlijk: door de processen van kolonisatie en hedendaagse globalisering zijn nationale culturen steeds meer met elkaar vermengd geraakt. Toonaangevende migrantenauteurs schrijven dan ook niet alleen over cultuur van herkomst en cultuur van aankomst, maar ze kiezen positie binnen een transnationaal netwerk van culturele stromen, en hun werken scheppen nieuwe, hybride wereldbeelden. Tijdens dit college bespreken we een aantal manieren waarop de complexe literaturen van de globalisering bestudeerd kunnen worden.
We bestuderen een aantal voorstellen uit verschillende delen van de wereld voor de benadering van het complexe fenomeen van de globalisering en voor de culturele effecten die met dit fenomeen samenhangen. Zo lezen we een paar duizelingwekkende teksten waarin de wereldruimte van de globalisering wordt verbeeld, en vervolgens de kritieken op en alternatieven voor die verbeeldingen (o.a. Hardt en Negri, Benitez-Rojo, Spivak, Huggan). De (al dan niet) politieke relevantie van kunst en literatuur wordt ter discussie gesteld.
Dit wereldwijde debat dient als de context voor de gezamenlijke analyse van een reeks case-studies, bestaand uit literaire teksten uit verschillende werelddelen (o.a. St. Kitts/UK, Nigeria, Haiti, Guyana, Duitsland/Rusland, India, Nederland/Suriname, Pakistan/VS, China, Nederland/Palestina en Vlaanderen).

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen enkele (literatuur)wetenschappelijke benaderingen van de literaturen van de globalisering;

  • is de student bekend met verschillende sleutelconcepten uit globalisering studies en postkoloniale theorieën, zoals world risk society, hybriditeit, ruimte en plaats, rhizoom, syncretisme, (kritiek op) moderniteit, thuis en diaspora, enz;

  • is de student in staat een analyse op te zetten vanuit het uitgangspunt dat literaire werken teruggrijpt op en gebruik maakt van verschillende culturele stromingen.

Rooster

Zie Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Blackboard

Blackboard

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing en weging

Groepsreferaat (10%), twee tussentijdse opdrachten (20%), paper (70%).

Herkansing en weging

Bij een onvoldoende als eindresultaat kan de paper (70%) herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

  • Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism. London/New York: Routledge, 2015.

  • Artikelen op collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en op Blackboard

  • Verschillende romans. Titels nader te bepalen: zie Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent
Mw. Dr. E. Minnaard.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.