Studiegids

nl en

Wereldcinema A

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Is de filmtaal universeel, zoals sommige filmcritici beweren? Of bestaan er cruciale culturele verschillen in de manier waarop filmische middelen gebruikt worden om verhalen te vertellen? Hoe begrijpen we deze verschillen? Wat is een ‘nationale’ cinema, en welke films zijn “typerend” voor een nationale filmtraditie?
In een reeks hoorcolleges bespreken we de cinema uit dertien verschillende regio’s. Elk college geeft zowel een globaal overzicht van de betreffende filmtraditie, en richt zich tevens op één film. Deze zal na het college vertoond zal worden. De colleges worden gegeven door verschillende Leidse specialisten op het gebied van de filmtradities van de betreffende landen. Aan de orde komen (onder voorbehoud) de Franse, Russische, Duitse, Italiaanse, Japanse, Spaanse, Mexicaanse, Braziliaanse, Afrikaanse en Iraanse cinema.

Deze cursus kan zowel los van, als in combinatie gevolgd worden met “Wereldcinema B” dat najaar 2014-2015 geven wordt. Hierin staan onder andere de Britse, Nederlandse, Deense, Poolse, Griekse, Turkse, Marokkaanse, Chinese, en Indiase cinema centraal.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus heeft de student:

  • een globaal overzicht van verschillende nationale cinema’s;

  • inzicht in de verschillende manieren waarop de concepten “wereldcinema” en “nationale cinema” (soms ten opzichte van “Hollywood”) worden gedefinieerd;

  • kennis van en inzicht in de verschillende manieren waarop de verschillende nationale cinema’s zich verhouden tot het lokale, nationale, politieke-economisch, sociaal-culturele en artistieke klimaat waaruit zij voortkomen.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur
Colleges: 26 uur
Practica: 26 uur
Zelfstudie: 86 uur
Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

  • Geoffrey Nowell-Smith ed., The Oxford History of World Cinema. Oxford: Oxford University Press, 1996.

  • Artikelen via Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dhr. Dr. P. Verstraten

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap