Studiegids

nl en

Koreaanse geschiedenis tot 1876

Vak
2019-2020

Cursusbeschrijving 2019-2020 volgt zo spoedig mogelijk, onderstaand is de oude cursusbeschrijving 2018-2019

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Beschrijving

 • Aan de hand van een standaardwerk leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay

 • Oefening in mondelinge discussie.
  en een aantal wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges opgegeven worden, zal kennis gemaakt worden met de hoofdlijnen van de geschiedenis tot 1876, de opkomst van religies en staatsideologieën, en de fundamentele vragen van de geschiedfilosofie. Het college bestaat uit een hoorcollege met een visuele presentatie, waarbij er verwacht wordt dat de studenten verslag uitbrengen over de gelezen stof en daarover discussiëren.

Leerdoelen

 • Leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen

 • Oefening in het schrijven van een academisch essay

 • Oefening in mondelinge discussie.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Tutorials

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur hoorcollege (2 uur/week x 13 weken)

 • voorbereiden colleges: 52 uur (4 uur/week x 13 weken)

 • essay schrijven: 24 uur

 • voorbereiden tentamen: 38

Toetsing

 • Mid-term essay (30%)

 • Tentamen (70%)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (mid-term essay 30% en eindtentamen 70%), waarbij allebei de deelcijfers voldoende moeten zijn.

Het mid-term essay en het tentamen kennen een aparte herkansing. De herkansing van het essay bestaat uit het herschrijven van het essay aan de hand van de gegeven feedback. De inleverdatum voor de herkansing van het essay is drie weken na de teruggave van de gecorrigeerde essays.

Het mid-term essay dient op de dag van het eerste college na de mid-term week via Blackboard ingediend te worden.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruikt gemaakt van Blackboard voor mededelingen.

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • Hwang, Kyung Moon, A History of Korea. (London: Palgrave Macmillan, 2016)
  ISBN: 9781137573568

 • Wells, Kenneth. Korea: Outline of a Civilisation. (Leiden: Brill, 2015)
  ISBN: 9789004299719

De te lezen artikelen staan in de syllabus die bij aanvang van het college op de Blackboard-site te vinden zal zijn.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

prof.dr. R.E. Breuker