Studiegids

nl en

Society and Culture in Modern Korea

Vak
2019-2020

Cursusbeschrijving 2019-2020 volgt zo spoedig mogelijk

Beschrijving

De geschiedschrijving beschrijft de koloniale periode steevast als de zwartste bladzijden uit de moderne Koreaanse geschiedenis. Tegelijkertijd was het een periode van ingrijpende sociale en culturele veranderingen die de Koreaanse samenleving blijvend zou veranderen. De partiële modernisering onder Japans koloniaal bewind bracht enerzijds sociale ontwrichting, economische crisis en uiteindelijk oorlogsmobilisering, maar tegelijkertijd ook koloniale moderniteit, modernisme en massacultuur. In dit werkcollege gaan we dieper in op de ingrijpende sociale en culturele veranderingen die plaatsvonden in deze periode. Thema’s die daarbij aan bod (kunnen) komen zijn gender, sport, hygiene en geneeskunde, mode, consumentisme, domesticiteit, onderwijs, technologie, e.d. Bij al deze thema’s zal de specificiteit van de koloniale context nooit veraf zijn.

Na de bevrijding zette industrialisering, urbanisering en de daarbij horende socioculturele ontwikkelingen door. Economische mobilisering en regimentering van de samenleving zou in zowel Noord- als Zuid-Korea terugkeren. Hoe de schaduw van de koloniale periode zich over Noord- en Zuid-Korea uitstrekte is een bijkomend aandachtspunt tijdens dit werkcollege.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de sociale en culturele ontwikkelingen tijdens de koloniale periode en de impact hiervan op de Noord- en Zuid-Koreaanse maatschappij en cultuur;

  • Kennismaking met basisbegrippen uit de sociale en culturele wetenschappen;

  • Kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur;

  • Visuele analyse;

  • Individuele schriftelijke en mondelinge rapportage;

  • Sociale vaardigheden in groepsprojecten