Studiegids

nl en

Legitimiteit van Militaire Missies

Vak
2019-2020

Omschrijving

Doel 1: Kennis verwerven van hoe met name in Nederland de politieke besluitvorming over militaire missies zich heeft ontwikkeld, ingeklemd tussen internationale vervlechtingen en publieke voorkeuren.
Doel 2: Inzicht krijgen in hoe legitimiteit, als theoretiserend sleutelbegrip, bij de analyse en beoordeling van militaire missies kan worden gebruikt, van de kwaliteit van de besluiten tot en met de betekenis van de uitkomsten.
Doel 3: Op basis van de collegestof, gebruikte literatuur en zelf gezochte bronnen een overtuigend opiniërend essay kunnen schrijven, waarin bijvoorbeeld een specifieke casus tegen het licht wordt gehouden .

Inhoud

Nederland heeft na het einde van de Koude Oorlog aan een reeks militaire missies meegedaan. De inzet onder VN-vlag in Srebrenica eindigde in een tragedie, de uitzending naar Uruzgan in NAVO-verband mondde uit in een kabinetscrisis. De politieke steun aan de Amerikaanse inval in Irak (2003) werd door de commissie- Davids volkenrechtelijk gewogen en te licht bevonden. De besluitvorming over missies blijkt altijd moeilijk, het publieke debat is meestal heftig en de deskundigen zijn steevast kritisch. In meerdere of mindere mate geldt dat tot en met ‘onze’ Afrikaanse missies aan toe: Somalië (op zee), Libië (vanuit de lucht), Mali (in de woestijn).

In dit keuzevak verdiepen we ons in de politieke, militaire en morele dilemma’s waarmee Nederland geconfronteerd wordt bij militaire missies. We bestuderen hoe de Haagse besluitvorming onherroepelijk vervlochten is met de machten, instituties en regels van de wereld en hoe zij tegelijkertijd eigen speelruimte zoekt. We gebruiken het multi-disciplinaire begrip legitimiteit (recht en ethiek, internationale betrekkingen, politicologie en sociologie) om greep te krijgen op algemene ontwikkelingen en specifieke missies. Als sleutelbegrip helpt legitimiteit bij het uiteenrafelen van (goede) politieke bedoelingen, (moeizame) militaire toepassingen en (onvoorziene) maatschappelijke gevolgen. Het is een begrip dat bovendien sterk uitnodigt tot een theoretiserende kijk.

Onderwijsvormen

(Deels interactieve) hoorcolleges

Studiematerialen

Artikelen, hoofdstukken, rapporten, adviezen, Kamerdebatten. Grotendeels beschikbaar via Blackboard

Toetsing

Schriftelijke (tussen)toets tijdens de cursus, plus een opiniërend essay (duizend woorden).

Aanmelden

Het is verplicht om je voor cursussen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Rooster

Een bijeenkomst per week; donderdag 11:00-13:00, van 6/2/2020 - 26/3/2020