Studiegids

nl en

Cinema: Complexe Narratieven

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Minstens een inleidende cursus film analyse of theorie.

Beschrijving

In dit college bestuderen we de toenemende complexiteit van film narratieven binnen het veranderende medialandschap sinds eind jaren ’90. Waar de discussie over postmodernisme in film vooral werd ingegeven door de literatuurwetenschappelijke en kunsthistorische traditie, daar is de discussie over (narratieve) complexiteit vooral geïnspireerd door ontwikkelingen op het gebied van digitale media, cognitieve (film) theorie, systeemtheorie, en het denken over de relatie tussen mens en techniek. Wij verkennen in deze cursus cinematische complexiteit vanuit verschillende invalshoeken, en staan stil bij hun onderlingen verschillen en overeenkomsten. Aan de orde komen onder meer de discussies over puzzel films, netwerk narratieven, modulaire narratieven, convergentie, intermedialiteit, serialiteit (tv), ruimtelijke vertelling (games), database narratieven, en complexe systemen.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student voldoende kennis van het debat over narratieve complexiteit in cinema vanuit een historisch en theoretisch perspectief;

  • heeft de student kennis van, en inzicht in, de voornaamste principes en thema’s van narratieve complexiteit in film en de belangrijkste theorieen hierover;

  • is de student in staat stijlkenmerken, vertelprocédé‘s, en typerende cinematografische technieken behordende tot narratieve complexiteit te herkennen, benoemen en interpreteren;

  • kan de student de belangrijkste (film-)theoretische opvattingen hierover herkennen, begrijpen en parafraseren.

  • is de student in staat in de vorm van een paper een betoog op te bouwen waarin een complexe narrative tekst wordt gesitueerd en geïnterpreteerd.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 84 uur

  • Toetsing: 30 uur

Toetsing

Paper (100%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie, cursusdocumenten, peerfeedback

Literatuur

Artikelen via Blackboard.
Raadpleeg de Studiehandleiding op Blackboard voor het meest up-to-date programma.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent mw. Dr. P. Hesselberth.
Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.