Studiegids

nl en

Toxicologie

Vak
2019-2020

Beschrijving

In brede zin worden de neveneffecten van een geneesmiddel behandeld. Nieuwe geneesmiddelen moeten uitvoerig getest worden op hun veiligheid. In sommige gevallen kan er eventuele toxiciteit optreden. Ernstige toxiciteit is over het algemeen ongewenst. Echter, voor de behandeling van levensbedreigende ziekten zoals kanker of ernstige infecties, kan er aanleiding zijn om beperkte toxiciteit te accepteren. Het is belangrijk de potentiele toxiciteit van nieuwe geneesmiddelen goed in kaart te brengen voor veilig gebruik bij patiënten. Een aantal vragen moet dan goed beantwoord worden. Wat is de therapeutische window? Wat is de toxiciteit? Welke organen zijn vaak de target van toxiciteit? Hoe ontstaat toxiciteit? Hoe reageert de beschadigde cel op toxiciteit? Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van het desbetreffende orgaansysteem? Is herstel van de schade mogelijk? Kan toxiciteit worden voorkomen? Kunnen we methoden ontwikkelen om toxiciteit in proefdier-vervangende in vitro modellen te voorspellen?

Leerdoelen

 • uitleggen wat de algemene problematiek is met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen

 • uitleggen hoe toxiciteit ontstaat in relatie tot verschillende organen

 • moleculaire mechanismen van toxiciteit op cel en orgaan niveau kunnen uitleggen

 • uitleggen hoe het immuunsysteem betrokken is bij toxiciteit en kanker

 • het verschil in toxiciteitsonderzoek en risico evaluatie kunnen uitleggen en concrete voorbeelden hiervan kunnen reproduceren

 • uitleggen hoe toxicologisch onderzoek in de praktijk wordt toegepast

 • kritisch evalueren en bediscussiëren van wetenschappelijk toxicologisch literatuur

Literatuur

Casarett & Doull’s Toxicology, Curtis D. 8e editie (aanbevolen als achtergrond materiaal)

Coordinator

Dhr. Prof. Dr. B. van de Water

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen, opdrachten, incl. rapportage.

Toetsing

 • Groepsopdrachten aan de hand van wetenschappelijke literatuur (20%):
  Schriftelijke rapportage en presentatie (ieder 50% van het groepsopdrachtcijfer) In het tentamen worden vragen verwerkt die betrekking hebben op de groepsopdrachten & presentaties (ca. 10% van de vragen).

 • Schriftelijk tentamen (80%):

Ingangseisen

Voor dit vak gelden geen formele toegangseisen, het is echter wenselijk de inhoud van de vakken Thema Effecten van Geneesmiddelen 1 en 2 voldoende te beheersen voor de start van het vak.