Studiegids

nl en

Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen

Vak
2019-2020

Beschrijving

In deze cursus maak je kennis met het vakgebied instructional design, oftewel onderwijskundig ontwerp, dat zich bezighoudt met de vraag hoe kennis en vaardigheden zo effectief mogelijk aangeleerd kunnen worden. Daarbij gaat het niet alleen om instructie in de zin van “uitleg door een docent”, maar om de hele leeromgeving inclusief bijvoorbeeld lesmaterialen Inen oefenmogelijkheden waarin de praktijk zoveel mogelijk wordt nagebootst. Het aanleren van complexe vaardigheden, zoals bijvoorbeeld lesgeven, vraagt om een krachtige leeromgeving: de lerende moet niet alleen kennis verwerven, maar moet zich ook vaardigheden en attitudes eigen maken en moet deze kunnen integreren en toepassen in verschillende situaties in de (beroeps-)praktijk. In deze cursus staat het four-component instructional design model (4CID-model), dat speciaal is ontwikkeld voor het aanleren van complexe vaardigheden, centraal. Studenten leren dit model niet alleen kennen en begrijpen, maar leren er ook mee te werken in de praktijk: in een groepsopdracht ontwikkelen studenten een training over een complexe vaardigheid.

Leerdoelen

Studenten die deze cursus hebben gevolgd:
1. Hebben kennisgemaakt met het vakgebied instructional design / onderwijskundig ontwerp
2. Kennen en begrijpen het 4CID-model.
3. Kunnen het 4CID-model toepassen bij het ontwerpen van een training over een complexe vaardigheid.
4. Kunnen onderwijskundig verantwoorden waarom zij bepaalde keuzes gemaakt hebben in hun trainingsontwerp.

Rooster

Hoorcolleges Werkgroepen Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met verplichte deelname), werkcolleges (met verplichte deelname) en zelfstudie.

Toetsing

  • Gemiddelde cijfer voor tentamenvragen die tijdens de hoorcolleges worden gemaakt (telt mee voor 50%);

  • Verslag onderwijsontwerp (telt mee voor 50%).

Elk van deze twee onderdelen dient met een voldoende (minimaal 5,5) te zijn beoordeeld om het cijfer te laten gelden. Alleen wanneer één van deze twee deelcijfers onvoldoende is, kan en moet het betreffende onderdeel worden herkanst.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Tijdens de cursus wordt gewerkt met de volgende boeken:
1. Hoogveld, Janssen-Noordman, & Van Merriënboer (2017). Innovatief onderwijs ontwerpen: De ontwerpprincipes van het 4CID-model. Groningen: Noordhoff.
2. Marzano, Marzano, & Pickering (2012). Wat werkt: Pedagogisch handelen & klassenmanagement. Beknopte uitgave (!). Bazalt Educatieve Uitgaven. ISBN: 978-94-6118-188-6
Je hebt de boeken direct bij de start van het vak nodig dus zorg ervoor dat je ze voor aanvang van de cursus in je bezit hebt. Aanvullende literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

**NB: de reguliere tentamens worden in delen afgenomen tijdens de hoorcolleges, hiervoor hoef je je niet in te schrijven in uSis. Het tentamen dat in het rooster staat is het hertentamen. Hiervoor moet je je alleen inschrijven als je de eerste kans niet met gemiddeld een voldoende hebt afgesloten (t.z.t.). Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het hertentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het hertentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

De coördinator van het vak is dr. Emilie Prast