Studiegids

nl en

Professionele kinderopvang

Vak
2019-2020

Beschrijving

Het aantal gezinnen waarin beide ouders werken is de laatste decennia fors gegroeid. Kinderopvang buitenshuis is hierdoor, naast de gezinsomgeving, een belangrijke omgeving geworden waarin de ontwikkeling van kinderen gevormd wordt. Hoe beïnvloedt kinderopvang de ontwikkeling van kinderen? Zijn kinderen slechter of juist beter af wanneer zij niet alleen door de ouders worden opgevoed maar ook door professionele opvoeders in de kinderopvang? Welke rol speelt de kwaliteit van kinderopvang en hoe kunnen we deze in kaart brengen?

In deze cursus wordt nader ingegaan op de effecten van verschillende vormen van kinderopvang (zoals kinderdagverblijven en gastouderopvang) op diverse aspecten van de ontwikkeling van kinderen (sociaal-emotioneel, cognitief, stress en gezondheid). Wat betreft de sociaal-emotionele ontwikkeling ligt de nadruk op de gehechtheidsrelaties van kinderen met hun ouders en professionele opvoeders in de kinderopvang. Gebaseerd op Bowlby’s gehechtheidstheorie vreesden onderzoekers in de jaren ’60 dat dagelijkse scheidingen tussen moeder en kind gepaard zouden gaan met minder mogelijkheden voor kinderen om warme relaties met hun moeder aan te gaan. Heeft empirisch onderzoek laten zien dat deze zorg gegrond was? En hoe beïnvloedt kinderopvang andere aspecten van de ontwikkeling, zoals het omgaan met leeftijdgenoten, de taalontwikkeling en de gezondheid? In deze cursus word een overzicht gegeven van meer dan 40 jaar internationaal onderzoek in de kinderopvang, waarin bovenstaande en andere vragen worden beantwoord.

De kwaliteit van kinderopvang is een centraal element met ruime aandacht voor verschillende indicatoren van kwaliteit en de manier waarop deze gemeten worden. De kwaliteit van kinderopvang in Nederland wordt behandeld en in internationaal perspectief geplaatst. Speciale aandacht wordt gegeven aan resultaten van de Amerikaanse NICHD Study of Early Child Care and Youth Development, de meest grootschalige wetenschappelijke studie ooit naar de effecten van vroege kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen.

Daarnaast bespreken wij recente ontwikkelingen, zoals studies naar biologische markers van stress (bijv. cortisol) van kinderen in de kinderopvang, naar hun immunsysteem (secretory IgA), differentiële ontvankelijkheid voor kinderopvang en interventies om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren.

Leerdoelen

  • Verwerven van wetenschappelijke kennis en inzichten over de invloed van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen

  • Kennismaking met het werkveld van professionele kinderopvang

  • Formuleren van een consistent wetenschappelijk betoog naar aanleiding van een maatschappelijke stelling op het gebied van de kinderopvang.

Rooster

Hoorcolleges Tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen (75% van het eindcijfer) en een schrijfopdracht (25% van het eindcijfer). Beide onderdelen hoeven niet met een voldoende beoordeling worden afgesloten, maar het gewogen eindcijfer moet voldoende zijn. Er geldt een aparte herkansingsmogelijkheid voor zowel het tentamen als de schrijfopdracht; het is mogelijk om één onderdeel of beide onderdelen te herkansen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Blackboard bekend gemaakt worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor de hoorcolleges in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan onderwijs.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kun je niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens

Contact

Dr. Harriet Vermeer (coördinator), via e-mail. Vragen kunnen ook voor/na het college en in de pauze worden gesteld.