Studiegids

nl en

Séminaire de recherche: Le français en Afrique et aux Caraïbes: changement linguistique, créolisation et langues de jeunes

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Taalkunde I: Introduction à la linguistique française en Taalkunde II: Syntaxe du français.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Beschrijving

Frans wordt in een groot aantal landen in de wereld gesproken. De varianten van het Frans die elders worden gesproken vertonen vaak grote verschillen met het standaard Frans. Daarnaast bestaan er zogenaamde creooltalen, nieuwe talen die in een taalcontactsituatie zijn ontstaan en die grote invloed van het Frans kunnen hebben ondergaan. Voorbeelden hiervan zijn de creooltalen die op Haïti en Martinique gesproken worden. Tijdens het college zullen we naar een aantal varianten van het Frans kijken en naar op het Frans gebaseerde creooltalen. Ook komen varianten als het Nouchi en het Camfranglais aan de orde, jongerentalen die ook een belangrijke invloed van het Frans hebben ondergaan. Aan de hand van voorbeelden zullen we verschillende vragen onderzoeken: Wat voor variatie vinden we? Wat voor taalveranderingsprocessen liggen hieraan ten grondslag? Hoe komt het bijvoorbeeld dat in Abidjan (Côte d’Ivoire) en op Martinique heel vergelijkbare structuren worden gebruikt (bijv.* chat-la of chat-là* voor ‘de kat’), die onafhankelijk van elkaar lijken te zijn ontstaan?

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus heb je een indruk van eigenschappen van die verschillende varianten van het Frans kunnen hebben en heb je kennisgemaakt met meer algemene onderwerpen als taalverandering, het ontstaan van creooltalen en jongerentalen. Daarnaast heb je een indruk van onderzoeksmethoden die je in dit vakgebied kan toepassen. Je leert zelf om bronnenonderzoek te doen en om data te vergelijken en in detail te beschrijven.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Studielast: 140 uur
Colleges: 24 uur
Voorbereiding colleges inclusief opdrachten en presentaties: 80 uur
Paper: 36 uur

Toetsing

Tentamenrooster

  • algemene voorbereiding en participatie tijdens colleges (10%)

  • groepsopdrachten en presentaties daarvan bij het verwerken van de stof (30%)

  • presentatie op basis van artikel (20%)

  • presentatie op basis van een voorstel voor werkstuk (geen deelcijfer, moet wel verplicht gedaan zijn, anders inhalen bij docent)

  • werkstuk (40%)

Herkansing

  • werkstuk; indien de eerste versie op tijd is ingeleverd, bestaat de mogelijkheid om een onvoldoende beoordeeld werkstuk te herkansen door een gecorrigeerde versie in te leveren

  • indien de student onvoldoende staat voor de groepsopdrachten, kan een vervangende extra opdracht gedaan worden.

  • de presentaties kunnen niet herkanst worden
    Maximum cijfer voor een onderdeel in geval van herkansing: 6.0.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Prof.dr. J.S. Doetjes