Studiegids

nl en

Seminar BA-eindwerkstuk: Nederlandse Taalkunde

Vak
2019-2020

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het schrijven van een bacheloreindwerkstuk Nederlandse Taalkunde gebeurt via een seminar. Dit seminar bestaat uit bijeenkomsten in een docentgroep, dat wil zeggen in een groepje met studenten die bij dezelfde docent een werkstuk schrijven. Daarnaast krijgt de student individuele begeleiding.
De eerste bijeenkomst van het seminar vindt plaats in december of januari: dan vindt voorlichting plaats over de onderwerpen die mogelijk zijn en de procedure.

Leerdoelen

Na afronding van je BA-werkstuk kun je:

  • een heldere, relevante en afgebakende onderzoeksvraag formuleren die getuigt van inzicht in de centrale debatten en methodes van het vakgebied;

  • een (kritische) analyse geven van geselecteerd onderzoeksmateriaal op basis van een adequate onderzoeksmethode;

  • een logisch en consistent schriftelijk betoog houden waarin conclusies logisch en onderbouwd volgen uit het gepresenteerde materiaal.

Rooster

Onderwijsvorm

  • eindwerkstuk BA

  • Een aantal bijeenkomsten met de docentgroep en individuele begeleiding

Studielast

  • Bijwonen bijeenkomsten: 4x2 = 8 uur

  • Onderzoek doen en scriptie schrijven: 272 uur

Toetsing

  • Eindwerkstuk (100%)
    Voor het eindwerkstuk dien je minimaal een 5,5 te halen.

Weging

N.v.t.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt ter ondersteuning van het seminar (informatieverstrekking over programma, inleveropdrachten, etc.).

Literatuur

Wordt nader opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen over deze cursus kun je contact opnemen met prof.dr. Sjef Barbiers

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Na 17 juni 2019 worden er geen scripties meer begeleid. Bij een onvoldoende eindversie kan de student pas weer in september op begeleiding rekenen. De opleiding organiseert in het eerste semester evenwel geen scriptieseminar. Studenten dienen dan het facultaire scriptieseminar te volgen (met individuele inhoudelijke begeleiding door een docent van de opleiding).