Studiegids

nl en

Van Nijl tot Indus: de bronnen van het Perzische Rijk

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Basiskennis van het Nabije Oosten in het eerste millennium v.C. wordt verondersteld. Als je geinteresseerd bent in het vak, maar niet zeker weet of je voldoende kennis bezit, neem dan gerust contact op met de docent.

Beschrijving

Toen het Perzische Rijk (ca. 539 – 330 v.C.) ontstond, had er nog nooit een groter rijk bestaan. Op haar hoogtepunt strekte het zich uit van de Indus vallei tot en met west Turkije, en van Soedan tot en met de Kaukasus. Het zal dus niet verbazen dat de bronnen die deze staat heeft achtergelaten ook bijzonder divers zijn. Zo kunnen historici spijkerschrifttabletten bestuderen uit Babylonië en Iran; papyri uit Egypte en leer uit Afghanistan; ostraca uit de Levant; literaire verhalen uit Griekenland; en objecten vanuit het hele rijk. Elk van deze bronnen schenkt weer een ander (en soms tegenstrijdig) licht op het ontstaan en functioneren van de Perzische staat. Om deze te kunnen begrijpen, is een brede blik dus essentieel.

Het vak “Van Nijl tot Indus: de bronnen van het Perzische Rijk” geeft een inleiding tot een aantal van de belangrijkste tekstcorpora, monumenten en objecten uit de Perzische periode. Een groot onderdeel zal het lezen en interpreteren van primaire teksten zijn (in vertaling), alsmede het leren kritisch analyseren van dominante denkkaders en vraagstukken uit het vakgebied.

Leerdoelen

Na afronding van het vak zal de student:

 • gefundeerde kennis hebben van de geschiedenis van het Perzische Rijk

 • een grondig begrip hebben van de bronnen waar deze geschiedenis op gebaseerd wordt

 • inzicht hebben gekregen in een aantal belangrijke vraagstukken uit het vakgebied, en hoe deze kritisch te analyseren

 • zijn/haar schrijf- en presentatievaardigheden verder ontwikkeld hebben

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm Zie ook het programmaschema

 • werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 10 x 2 uur + 4 x 1.5 uur = 26 uur

 • Bestudering literatuur: 9 x 6 uur = 54 uur

 • Schriftelijk tentamen = 2 uur.

 • Overige toetsing (geschreven opdrachten en presentatie) = 82 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Participatie (10%)

 • Tussententamen (30%)

 • Schrijfopdrachten (40%)

 • Presentatie (20%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Bij een onvoldoende kan de student het tussententamen en de schrijfopdrachten herkansen d.m.v. één tentamen dat de stof van beide beslaat. De cijfers voor participatie en presentatie kunnen niet herkanst worden.

Inzage en nabespreking

Indien een student hiertoe verzoekt, wordt er een nabespreking georganiseerd binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Communicatie

 • Beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

De literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden Dit wordt door de onderwijsadministratie ingevuld

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Uzume Z. Wijnsma

Opmerkingen

Een belangrijk onderdeel van dit vak is het bijwonen van een aantal internationale lezingen die in het eerste semester van 2019/2020 in Leiden georganiseerd worden. De lezingen beslaan elk een ander onderdeel van het Perzische Rijk.