Studiegids

nl en

Marketing (ESE)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Tijdens dit vak werken studenten in teams samen om een marketing plan te maken voor een nieuw product of dienst. Ze krijgen informatie over de verschillende componenten van het marketing plan door middel van webcasts en een op maat gemaakt digitaal boek. Daarnaast krijgen de studenten voorbeelden te zien over hoe bedrijven de verschillende marketing concepten in de praktijk gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van casestudies en gastcolleges van top marketing managers van internationale bedrijven. Studenten krijgen wekelijks feedback op de voortgang van hun marketing plan door online feedback formulieren. Een tussentoets en een eindtentamen toetsen de studenten op de kennis en de toepassing van kennis van de verschillende marketing concepten.

Leerdoelen

 • Kennis ontwikkelen van de basis marketing concepten (zoals SWOT, marketing mix strategieën, marketing planning processen, markt onderzoek, consumentengedrag, branding, levenscyclus van een product, prijsstelling, adverteren/promoten, distributie).

 • Kennis ontwikkelen over hoe leidende bedrijven hun marketing strategie hebben ontwikkeld (door case studies).

 • Vaardigheden op doen om de kennis van marketing concepten toe te passen om relevante inzichten in verschillende marketing situaties te kunnen leveren (aan de hand van case studies).

 • Vaardigheden op doen om in groepsverband marketing concepten te analyseren, te presenteren, en te verbinden met verschillende marktsituaties (aan de hand van case studies en een marketing plan).

 • Vaardigheden ontwikkelen om in groepsverband de kennis van marketing concepten en strategieën van vooraanstaande bedrijven toe te passen om een marketing plan voor een nieuw product/service te ontwikkelen en te schrijven.

  Rooster

Het rooster is te vinden via de LIACS website.
Zie voor het meest actuele rooster en de zalen SIN-online van de Erasmus School of Economics.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumcollege

Toetsing

 • Opdrachten, essays, ... (40%)

 • Tussentoets met open en meerkeuze vragen (20%)

 • Schriftelijk (her)tentamen met open en meerkeuze vragen (40%)

 • Rekenmachines niet toegestaan.

LET OP:

 • Studenten zijn verplicht om bij tenminste 70% van de practica aanwezig te zijn (deze verplichting geldt niet - indien van toepassing - studenten die reeds eerder een geldig - in OSIRIS geboekt - maar onvoldoende vakresultaat hebben behaald).

 • Wanneer men niet aan de aanwezigheidsplicht voldoet, kan geen geldig cijfer voor het vak Marketing worden toegekend.

 • Voor het schriftelijk (her)tentamen is een minimum cijfer van 4.5 vereist voor een geldig resultaat van het vak.

Blackboard

Bereikbaar via SIN online van ESE.

Literatuur

Verplicht:

 • Marketing Planning? - Customized Edition Erasmus University.

Aanmelden

Studenten dienen zich zowel in Leiden als in Rotterdam aan te melden voor het tentamen.

 • Leiden:
  Aanmelden via uSis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
  Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

 • Rotterdam: Aanmelden in Rotterdam.

Contact

Vakcoördinator en contactpersoon ESE: dr. Y. Peers.
Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Website

Marketing.

Opmerkingen

Dit vak wordt georganiseerd door de Erasmus School of Economics en vindt plaats in Rotterdam.