Studiegids

nl en

Chemie van het leven (voor Bioinformatica)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Ir. A.J.G. Regensburg-Tuink
Email: a.j.g.regensburg@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de colleges Chemie van het Leven voor I&B worden de chemische basisbegrippen, de unieke eigenschappen van water (zuur/base, pKa) en de functie van biomoleculen (nucleïnezuren, aminozuren, lipiden en koolhydraten) in de biologie behandeld. De studenten bestuderen zelfstandig de informatie en opdrachten behorend bij chemisch rekenen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis over moleculen en hun chemische reacties/eigenschappen die een belangrijke rol spelen in de biologie (nucleïnezuren, aminozuren eiwitten, lipiden en koolhydraten).
Eindtermen:
Studenten hebben inzicht verkregen in de chemische eigenschappen van moleculen en hebben inzicht in de rol die deze moleculen spelen in biologische processen.

Rooster

Zie rooster semester 2.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Over de colleges Chemie van het Leven en het betreffende werkcollege wordt een schriftelijk tentamen gegeven. De cijferopbouw: 60% colleges & Hfst uit Campbell + 40% chemisch rekenen.
Chemisch rekenen vormt een doorlopend onderdeel van het biochemiepracticum en maakt ook deel uit van de deeltoetsen biochemiepracticum.

Blackboard

  • De powerpoint files van de colleges worden op Blackboard geplaatst.

  • Achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen.

Literatuur

  • Campbell’s Biology,11th edition, Hoofdstukken 1 t/m 5

  • PowerPoint-files van de colleges

  • Document met de achtergrond en oefenvragen behorend bij chemisch rekenen voor biologen (Blackboard)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard