Studiegids

nl en

Moleculaire biologie (voor Bioinformatica)

Vak
2019-2020

Toegangseisen

Aanbevolen: Propedeuse Bioinformatica/biologie (of vergelijkbare opleiding)

Beschrijving

De basale aspecten van de Moleculaire biologie worden behandeld. In een aantal colleges worden de principes van de recombinant DNA technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als model systeem uitgelegd. Aan de hand van experimenten die representatief zijn voor experimenten in het moleculair biologisch onderzoek, wordt de collegestof in de praktijk gebracht.

Technieken die aan bod komen zijn onder andere cloneren, de PCR reactie, de Southern blot en het gist two-hybrid systeem. Ook zullen een aantal opdrachten worden uitgevoerd om het gebruik van basale bioinformatica in de moleculaire biologie toe te lichten.

De cursus wordt afgesloten met een literatuur onderzoekje . De resultaten van dit onderzoekje worden mondeling gepresenteerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis van de Moleculaire biologie, zowel theoretisch als praktisch.

Eindtermen:
Studenten kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair biologische experimenten uitvoeren, weten en begrijpen de theoretische achtergrond en kunnen moleculair biologisch onderzoek beschrijven.

Rooster

Dagdelen en dagen in de periode van 3 september 2018 tot en met 18 oktober 2018, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Practicum, college, zelfstudie

Toetsing

labjournaal, oefenvragen, tentamen, presentatie (weging: practicum inclusief verslag en labjournaal: 33,3%; tentamen: 33,3 %; literatuurpresentatie: 33,3 %)

Literatuur

Practicum handleiding
Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY (niet verplicht)
Informatie op Blackboard

Blackboard

Communicatie via Blackboard.

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden in Blackboard

Contact

Coördinator: Dr. G.P.H. van Heusden